วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ข้าวโพดฝักอ่อนทำเงิน


เงินลงทุน :    ครั้งแรกประมาณ   26,000  บาท (ไม่รวมค่าที่ดิน) (เครื่องสูบน้ำราคาประมาณ  20,000  บาท มอเตอร์ราคา 3,000 บาท
สายยางเส้นละ 1,000 บาท)
รายได้ :   2,000 บาท/ 1 ไร่
วัสดุ/อุปกรณ์ :    เครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ สายยาง เครื่องหยอดเมล็ด (เกษตรกรทั่วไปนิยมเรียกว่าแจ๊คหรือแจ๊บ)  จอบ เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ปุ๋ย
แหล่งจำหน่าย :
-    ร้านค้าขายสินค้าเกษตร
-    ภาควิชาพืชสวน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิธีดำเนินการ :
1.    การเตรียมดิน โดยไถบุกเบิกเพื่อพลิกหน้าดินและทำลายหญ้าด้วยไถผาน 3 ให้ลึกประมาณ 15–20 เซนติเมตร หรือประมาณ 1 หน้าจอบ ทิ้งไว้ประมาณ 7–10 วัน เพื่อตากดินและปราบวัชพืชไปในตัว จากนั้นจึงไถพรวนด้วยไถพาน 7 เพื่อย่อยดินให้ร่วนซุยหลังจากนั้นจึงชักร่องปลูกให้มีระยะห่าง ระหว่างร่อง 50 เซนติเมตร และร่องมีความลึก 10 เซนติเมตร
2.    การเตรียมเมล็ดพันธุ์  ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดไร่ พันธุ์สุวรรณ 2 ในอัตรา 6-9 กิโลกรัมต่อไร่  แต่ถ้าใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานธรรมดาหรือหวานพิเศษ อาจใช้เมล็ดพันธุ์เพียง 4–6 กิโลกรัมต่อไร่ แต่เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานก่อนปลูกต้องนำเมล็ดพันธุ์มาคลุกกับสารเคมี โดยใช้เอพรอน 75 ในอัตรา 7 กรัม (1 ซอง) ต่อเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน 1 กิโลกรัม เพื่อ    ป้องกันโรคราน้ำค้าง

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

มะกอกฝรั่ง

มะกอกฝรั่ง
ลักษณะทางธรรมชาติ
* เป็นไม้ผลยืนต้นขนาดใหญ่อาจสูงถึง 10 ม.(เท่าสันจั่วหลังคาบ้านสองชั้น) ได้ อายุหลายสิบปี ขนาดผลโต  ออกดอกติดผลเป็นพวงขนาดใหญ่ที่ปลายกิ่ง ปลูกได้ในทุกภาค ทุกพื้นที่
และทุกฤดูกาล ออกดอกติดผลได้ตั้งแต่ต้นยังเล็ก (อายุต้น 6 เดือน ความสูง ½-1 ม.หรือรากเริ่มเจริญ) แล้วจะออกดอกติดผลเรื่อยไปตลอดปีแบบไม่มีฤดูกาล ช่วงที่ต้นยังเล็กและเตี้ยเรียกว่า  มะกอกเตี้ย  ซึ่งขนาดผลจะเล็กและรสชาติยังไม่ดีนัก ต่อเมื่ออายุต้นมากขึ้นหรือต้นใหญ่ขึ้นเรียกว่า มะกอกฝรั่ง  ซึ่งขนาดผลจะโตกว่ามะกอกเตี้ยถึงเท่าตัวและรสชาติก็ดีกว่าด้วย  ช่วงที่เป็นมะกอกเตี้ยไว้ผลแต่น้อย (ช่อละ 1-2 ผล) แล้วบำรุงให้ถูกต้องเต็มที่ครบวงจรอย่างสม่ำเสมอขนาดผลและรสชาติก็จะเทียบเท่ามะกอกฝรั่งได้เช่นกัน

* เจริญเติบโตดีในดินร่วนปนทราย  สภาพดินที่มีความชื้นน้อยๆจะออกดอกติดผลดี  สภาพดินเปียกชื้นแฉะ ดินเหนียวอุ้มน้ำจะเกิดอาการใบเหลืองร่วง  ไม่ออกดอกติดผลแล้วตายไปในที่สุด
* ต้นโตให้ผลผลิตแล้วเมื่อแตกยอดใหม่จะมีดอกออกตามมาที่ปลายยอดเสมอ ออกดอกติดผลตลอดปีแบบไม่มีรุ่น  เป็นดอกสมบูรณ์เพศที่ผสมตัวเองหรือต่างดอกต่างต้นได้
* เทคนิคบำรุงต้นให้สมบูรณ์อยู่เสมอควรให้ฮอร์โมนบำรุงราก 2-3 เดือน/ครั้งให้ไซโตคินนิน 1-2 เดือน/ครั้ง และการบำรุงต้นแบบให้มีสารอาหารกินตลอด 24 ชม.(ซากสัตว์ฝังโคนต้น)ต่อเนื่องหลายๆปีจะช่วยให้ต้นมีความสมบูรณ์ดีส่งผลให้ออกดอกติดผลดกตลอดปีแบบไม่มีรุ่นไดh
สายพันธุ์
ที่นิยมปลูก คือ  มะกอกเตี้ย(อายุต้น 3 ปี สูงไม่เกิน 2 ม.)และ มะกอกใหญ่(อายุต้น 3 ปี สูง 3-5 ม.)ทั้ง 2 สายพันธุ์ให้ผลผลิตเหมือนกัน
การขยายพันธุ์
ตอน (ดีที่สุด). ชำ. เสียบยอด. เพาะเมล็ด (ไม่กลายพันธุ์/มีรากแก้วทำให้ได้ต้นสูงใหญ่)
ระยะปลูก
- ระยะห่างปกติ  4 X 6 ม. หรือ  6 X 6  ม.
- ระยะชิดพิเศษ  2 X 3 ม. หรือ  2 X 4  ม.
เตรียมดินและอินทรีย์วัตถุ 
- ใส่ปุ๋ยคอก (มูลวัวเนื้อ/นม + มูลไก่ไข่/เนื้อ/นกกระทา(แห้งเก่าข้ามปี) ปีละ 2 ครั้ง
– ให้ยิบซั่มธรรมชาติ  ปีละ 2 ครั้ง

วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2555

ทำนา Poo nita farm ปี 2012

สว้สดีค่ะ จะมา Up Date การทำนาของพ่อ ปี 2012 หลังจากที่เคยเล่าเรื่องการแยกพันธุ์ข้าวไป  และในปี 2012 นี้ พ่อนำพันธุ์ข้าวที่คัดมาทำนาหว่าน ทั้งหมด เพราะพ่อบอกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย มาดูบรรยากาศนาข้าวเขียวๆ เย็นๆตากันค่ะ รวมทั้งผลผลิตกล้วยของแม่ที่ตอนนี้กำลังออกผลเยอะแยะไปหมดค่ะ
ข้าวออกรวง สีเหลืองทอง แต่ล้มไม่เป็นท่าเพราะแรงลม
แบบนี้เกี่ยวยากมาก
เหลืองทอง
รวงข้าว


วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555

เฉลยข้อสอบ มสธ.กิจกรรมประจำชุดวิชา 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

สวัสดีค่ะ ตามสัญญานะค่ะ วันนี้เจ้าของบล็อกเอาตัวอย่างคำตอบกิจกรรมชุดวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 10161 มาฝากกันค่ะ ลองเอาไปเป็นตัวอย่างและเป็นแนวทางในการตอบนะค่ะ อย่าลอกนะค่ะ
กิจกรรมประจำชุดวิชาภาษาไทยเพื่่อ มี ๒ ข้อ  ให้ทำทุกข้อ
ข้อ๑   อ่านขอความที่กำหนดให้เพื่อให้เกิดแนวคิดเพื่อเขียนแสดงความคิดเห็น “ถ้าน้กศึกษาสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต นักศึกษาเห็นวาจะยึดถือคุณลกษณะใดเป็นสำคัญ และคุณลักษณะนั้นมีส่วนช่วยให้ชุมชน/สังคม มีการพัฒนาอย่างไร”     
เขียนดวยลายมือตนเอง   ความยาว ๑ ย่อหน้า  ไม่เกิน  ๑๕  บรรทัดขนาดกระดาษ เอ ๔ หรือขนาดกระดาษพิมพ์ (๑๐ คะแนน) 

จะมีโจทย์ยาวมาก คลิ๊กเข้าไปอ่านเองนะค่ะ
http://www.stou.ac.th/Offices/ore/rere/info/pages/supplement/act_files/10161%203-54.pdf
แนวตอบ ข้อ ๑
มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลอบายมุข
     ถ้าดิฉันศึกษาสำเร็จจนเป็นบัณฑิต ดิฉันจะยึดถือหลักการดำรงชีวิต ด้วยปัญญา คือ เป็นผู้รู้ดี "รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่ว" ในที่นี้คือ การเป็นตัวอย่างที่ดีในชุมชน เริ่มจากครอบครัวของเราก่อนค่ะ ดิฉันจะเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกหลาน โดยการละเว้นอบายมุขทั้งมวล นำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชนมาเผยแพร่ สร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม การแยกขยะในชุมชน การรักษาตนให้พ้นจากอบายมุขและเน้นย้ำ ถึงโทษของยาเสพติด ซึ่งตอนนี้กำลังระบาดไปทัวประเทศ รวมถึงในหมู่บ้านของดิฉันก็เช่นกัน การชีั้ให้เห็นการเป็นทาสของยาเสพติดนั้นไม่ได้เป็นผลดีต่อตัวเราและสังคม จะทำให้เราเสียอนาคตไม่

วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555

การปลูกขนุน สร้างเงิน

สวัสดีค่ะเพื่อนๆผู้เยี่ยมชมบล็อก Poo nita farm วันนี้มีวิธีการปลูกขนุนไม้มงคลมาฝากค่ะ สำหรับผู้ที่กำลังหาไม้ผลเพื่อจะสร้างรายได้ มาลองดูวิธีการและเทคนิคต่างๆในการปลูกกันนะค่ะ
ขนุนเป็นไม้ผลยืนต้นขนาดใหญ่ ปลูกง่าย เติบโตเร็ว ผลขนุนมีขนาด ใหญ่ รูปกลมหรือกลมยาว เปลือกมีหนามแหลมสั้นรอบผล เนื้อขนุนเป็นที่นิยม รับประทานกันทั่วไป เนื้อมีลักษณะเป็นยวงมีเมล็ดอยู่ข้างใน มีทั้งเนื้อชนิดหนา เนื้อ บาง เนื้อแห้งกรอบ และเนื้อเละ สีของเนื้อ
แตกต่างกันไปแล้วแต่พันธุ์ แม้ว่าขนุนจะ ไม่ใช่ไม้ผลที่มีกำเนิดในประเทศไทย แต่ก็นำมาปลูกกันนานจนกลายเป็นพันธุ์ไม้ผล พื้นเมืองของไทยไปขนุนที่นิยมปลูกกันทั่วไปอยู่มี 2 ประเภท คือ ขนุนหนัง และขนุนละมุด
พันธุ์ที่นิยมปลูก
1. ขนุนหนัง
ลักษณะเนื้อยวงแห้งกรอบ สีเหลืองทอง สีจำปา ยวงโต เนื้อแน่น หวาน กรอบ นิยมปลูกกันโดยทั่วไป ขนุนหนังมีอยู่หลายพันธุ์ เช่น จำปา ตาบ๊วย ฟ้าถล่ม เป็นต้น
คุณลักษณะพันธุ์ของขนุนหนัง
1.1 พันธุ์ตาบ๊วย เป็นต้นขนุนที่มีถิ่นกำเนิดที่ธนบุรีเป็นต้นกำเนิดของขนุนที่มีชื่่อเสียงอีกหลายพันธุ์เช่นพันธุ์ฟ้าถล่ม อีถ่อฯลฯลักาณะผลใหญ่ค่อนข้างกลมใบหนาเป็นมัน ยวงมีลักษณะใหญ่เนื้อหนามีสีเหลืองรสชาติหวานกรอบ
1.2 พันธุ์คุณวิชาญ หรือขุนวิชาญ เป็นขนุนเนื้อสีเหลืองคุณประยูรจรรยาวงษ์เป็นผู้ค้นพบในเขตบางกอกใหญ่ธนบุรีและได้มอบให้คุณวิชาญ ศิริผล นักวิชาการเกษตรกรมวิชาการเกษตรขยายพันธุ์ไปเผยแพร่จึงเรียกกันว่าขนุน

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555

การปลูกน้อยหน่า พันธุ์นิยมเพชรปากช่อง

สวัสดีค่ะ เพื่อนๆ ที่เยื่ยมชมบล็อกของเรา วันนี้นำเอาวิธีการปลูกน้อยหน่าพันธุ์เพชรปากช่องมาฝากเพื่อนๆ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการทานน้อยหน่าและอยากนำไปลองปลูก ลองมาอ่านวิธีการปลูกและการดูแลรักษากันเลยค่ะ
การปลูกน้อยหน่าเพชรปากช่อง
ลักษณะประจำพันธุ์
น้อยหน่าลูกผสมพันธุ์เพชรปากช่อง เกิดจากการผสมระหว่าง (Cherimoya X หนังครั่ง) X หนังเขียว #102 เป็นพันธุ์ที่มีลักษณะใบขนาดกลางรูปหอก กว้าง 7.4 ซม. ยาว 14.9 ซม. สีเขียวเข้ม เส้นใบเด่นเห็นชัด ทรงพุ่มโปร่งปานกลาง ดอกใหญ่สั้น กว้าง 0.9 ซม. ยาว 2.8 ซม. ผลใหญ่รูปหัวใจ เฉลี่ยกว้าง 9.0 ซม. ยาว 9.7 ซม. น้ำหนักผลเฉลี่ย 373.9 กรัม/ผล ผิวผลเรียบมีร่องตาตื้นคล้ายน้อยหน่าหนังผลอ่อน สีเขียวเข้ม เมื่อแก่จัดสีเขียวอ่อน-ขาวนวล เปลือกบางลอกเปลือกได้ ผลไม่แตกเมื่อแก่หรือสุก เนื้อเหนียวแน่นคล้ายน้อยหน่าหนังสีเขียว ปริมาณเนื้อ 73% เมล็ดสีน้ำตาลอ่อน เฉลี่ย 36 เมล็ด/ผล
รสหวานหอม ความหวาน 20 บริกซ์ อายุหลังการเก็บเกี่ยวยาวนาน เฉลี่ย 4.9 วัน ดังนั้น พื้นที่ที่ใช้ประโยชน์บริเวณชายฝั่งทะเลระหว่างสองปี หลังจากนำภาพมาซ้อนทับกัน พบว่าพื้นที่ส่วนมากจะแสดงผลออกมาเป็นสีเหลือง แสดงถึงเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน สำหรับบริเวณพื้นที่ที่เป็นสีแดงและสีเขียวนั้นแสดงถึงพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินชายฝั่งทะเล

ข้อแนะนำ
สำหรับวิธีการปลูกน้อยหน่าพันธุ์เพชรปากช่องก็ไม่ยุ่งยากอะไร เพียงแต่เลือกใช้กิ่งพันธุ์คุณภาพดี ที่มีความสูงประมาณ 40-50 ซม. และปลูกโดยใช้ระยะห่าง ประมาณ 2x2 ม. ระดับความลึกประมาณ 1 คืบ ในแต่ละหลุมให้เติมปุ๋ยคอกรองใส่ก้นหลุมประมาณครึ่งปี๊บก่อน จึงนำกิ่งพันธุ์ลงปลูก หลังจากนั้นกลบดินให้แน่น สำหรับการให้น้ำในช่วงแรก ควรรอให้ต้นน้อยหน่าฟื้นตั้งต้นได้ดีก่อนสัก 3-4 วัน จึงค่อยให้น้ำอย่างเต็มที่ หากช่วงใดที่มีฝนตกมาก ก็งดให้น้ำไปเลย หลังจากนั้นสัก 2-3 อาทิตย์ จึงให้น้ำอย่างเต็มที่ หากคุณคิดจะทำสวนน้อยหน่าพันธุ์เพชรปากช่อง ควรเข้าใจธรรมชาติของไม้ผลชนิดนี้สักหน่อยว่า เป็นไม้ผลที่ชอบน้ำ แต่ไม่ควรให้

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การเพาะเห็ดโคนน้อย สร้างรายได้เสริม

สวัสดีค่ะ ผู้เยื่ยมชมบล็อก Poo nita farm ของเราค่ะ วันนี้เราก็ได้นำเรื่องที่เป็นประโยชน์มาฝากกันอีกแล้วค่ะ เป็นเรื่องเห็ดๆที่คนไทยนิยมรับประทานกันค่ะ เราลองมารู้จักการเพาะของเห็ดชนิดนี้กันเลยค่ะ
เห็ดโคนน้อย มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า โคไพรนัส ไฟมิทาเรียส (Coprinus fimetarrius) จัดอยู่ใน ตระกูลเห็ด (Basidiomycetes ในประเทศไทยมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป มีชื่อเรียกตามวัสดุเพาะ เช่น เห็ดถั่ว เห็ดถั่วเหลืองหรือ เห็ดถั่วเน่า เห็ดโคนน้อย เห็ดโคนบ้าน เห็ดโคนขาว(ภาคเหนือ) เห็ดคราม เห็ดปลวกน้อย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)เห็ดโคนเพาะ

เห็ดโคนน้อย เห็ดหมึก(ภาคกลาง) เป็นเห็ดที่ขึ้นง่าย เห็ดชนิดนี้นมีคุณค่าทางอาหารสูงแล้วยังพบว่ามีสรรพคุณทางสมุนไพร ช่วยในการย่อยอาหารและลดเสมหะ สามารถที่จะใช้วัสดุเพาะอื่นๆเพาะได้อีกมากไม่ว่าจะเป็นต้นและใบถั่วต่างๆต้นข้าวโพด ทะลายปาล์มน้ำมัน ผักตบชวา ต้นและใบกล้วย ซึ่งสามารถที่จะนำมาเป็นวัสดุเพาะได้ทั้งสิ้น ล้วนแล้วแต่เป็นวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งของการเพาะ เห็ดโคนน้อยคือการสลายตัวง่ายของดอกเห็ด เนื่องจากเป็นเห็ดที่มีวงจรชีวิตสั้นมากไม่เกิน36 ชั่วโมง แต่ส่วนใหญ่ที่พบคือประมาณ 24 ชั่วโมงเท่านั้น โดยตอนเช้าจะมีขนาดเล็กและจะโต

วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ปลูกหน่อไม้น้ำ..ขายได้ราคาสูง!!

สวัสดีค่ะ เพื่อนๆที่ติดตาม บล็อก Poo nita Farm วันนี้นำเรื่องหน่อไม้น้ำมาฝากกันค่ะ เป็นผักที่น่าปลูกมากๆเลยนะค่ะ มาติดตามกันเลยค่ะ
ชื่อ หนอไม้น้ำ หรือเรียกว่า กะเป็ก
หน่อไม้น้ำหรือกะเป็กเป็นพืชที่ใช้เป็นอาหารได้อย่างดี ปลูกกันมากในจังหวัดภูเก็ต เล่ากันว่าชาวจีนจากแผ่นดินใหญ่นำมาปลูกเมื่อ 60 ปีแล้ว ผู้ขยายพันธ์ คนแรกเป็นชาวภูเก็ตชื่อ นายหมิ่นจอก เอกวานิช กะเป็กจะมีลักษณะคล้ายต้นข้าว แต่ใบโตกว่า ลำต้นของกะเป็กมีลักษณะเป็นหัวสีขาวยาวประมาณ 15-16 เซนติเมตร อยู่ในน้ำ นอกนั้นเป็นแผ่นทั้งต้นตัวผู้และต้นต้นตัวเมีย ตัวผู้จะมีดอกสีขาวเหมือนดอกข้าว ตัวเมียไม่มีดอกแต่จะออกเป็นผักเก็บรับประทานได้ ใบของกะเป็กจะคมและคายมากกว่าต้นข้าว 
ลักษณะพันธุ์ของ“หน่อไม้น้ำ”แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
1. พันธุ์หัวเขียว ซึ่งจะมีหัวเป็นสีเขียวจัด ส่วนมากจะโป่งเป็นหัวอยู่ตามข้างๆลำต้นและเกิดอยู่บริเวณผิวน้ำ ทำให้ได้รับแสงจึงเกิดคลอโรฟีล ทำให้เป็นสีเขียว พันธุ์นี้ไม่เป็นที่นิยมของตลาด จึงไม่ค่อยพบเห็นกันบ่อยนัก
2. พันธุ์หัวขาว เป็นพันธ์ที่มีลำต้นโป่งออกเป็นหัว เมื่อแกะกาบชั้นนอกออกแล้วจะมีสีขาวบริสุทธิ์ และมักจะเกิดหัวตรงโคน
ของลำต้นและเกิดอยู่ใต้ผิวน้ำ เนื้อเยื่อไม่เหนียวและกรอบ แต่ถ้าปล่อยให้หัวแก่เกินไปก็จะแข็ง พันธ์นี้เป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมากและสามารถจำหน่ายได้ราคาดีอีกด้วย
วิธีการปลูก
การปลูกหน่อไม้น้ำจะสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีถ้าพื้นที่ปลูกมีน้ำ  ซึ่งนอกจากจะปลูกในนาข้าว ร่องน้ำ ร่องสวนแล้ว คนที่ไม่มีพื้นที่ก็สามารถปลูกในกระถางหรือภาชนะที่มีน้ำขังก็
ได้  แต่ต้องขยันตัดสางหรือตัดแต่งกอและแยกหน่อออกไปปลูกบ่อยหน่อย  เพราะถ้ากอแน่นมาก หน่อไม้น้ำจะให้หน่อน้อยหรือไม่มีหน่อ เดือนพฤษภาคมดูจะเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดในการปลูกเนื่องจากเป็นช่วงต้นฝนน้ำอุดมสมบูรณ์ การปลูกหน่อไม้น้ำเชิงการค้าเพื่อขายหน่อนั้นจะปลูกในพื้นที่นาซึ่ง

วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ปลูกมะระช่วงแล้ง แค่ 10 ไร่ ก็ฟันเงินล้านได้

สวัสดีค่ะ เพื่อนๆ บล็อก Poo nita farm วันนี้จะนำเรื่องการปลูกมะระช่วงหน้าแล้ง แล้วสามารถทำเงินได้ดีมากๆ มาฝากกันค่ะ ถ้าเพื่อนๆ อยากลองทำดูก็มาติดตามกันนะค่ะ

จังหวัดสุพรรณบุรีนับเป็นแหล่งปลูกผักที่ใหญ่มากของบ้านเราค่ะ ผักที่ปลูกก็ค่อนข้างจะหลากหลาย แต่ที่นิยมปลูกกันมากก็คือ มะระ คะน้า มะเขือเทศ ถั่วฝักยาว ขึ้นช่าย มันเทศ เป็นต้นค่ะ และชาวสาวจะเป็นผู้วางแผนในการปลูกเพื่อให้ได้จังหวะเวลาที่ได้ผลตอบแทนมากที่สุด สวนใหญ่พืชผักมักจะมีราคาแพงช่วงที่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ทำยาก เสี่ยงสูง หากคิดจะเสี่ยงก็ต้องเตรียมรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้อย่างดี หากสามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ก็เรียกว่าเกินคุ้มค่ะ
พืชที่กล่าวได้ว่าเป็นที่นิยมปลูกกันมากในช่วงหน้าแล้งคือ "มะระ" เพราะถือว่าเป็นจังหวะที่มะระมักมีราคาแพง แต่ก็เป็นช่วงที่ทำยาก เพราะสารพัดปัญหารุ้มเร้า ทั้งมะระไม่โต ไม่ติดผล ผลไม่ดก เพลี้ยไฟเข้าทำลาย ต้นเหลือง แต่คุณ สมชาติ เชื้อฉ่ำหลวง ก็ยอมที่จะเสี่ยง และสามารถที่จะทำสำเร็จมาได้ทุกปี และปีนี้ก็เช่นกัน และราคาก็พุ่งกระฉูดเลยทีเดียว ซึ่งถ้ามีมะระแค่ 10 ไร่ ก็สามารถที่จะสร้างได้ไม่ต่ำกว่าล้านอย่างแน่นอน
เทคนิคการทำให้มะระติดดกในช่วงแล้ง
สำหรับการเลือกมะระของสวนคือ พันธุ์เขียวหยก เบอร์ 16 ของศรแดง ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ตลาดชอบ เพราะสีสวย ทรงผลสวย ให้ผลผลิตดี มะระในช่วงนี้จะเลือกทำค้าง แบบกระโจม เพราะทำง่าย ลงทุนต่ำ การดูแลง่าย ฉีดพ่นสารเคมีง่าย ค้างแบบนี้จะโปร่ง โอกาสที่มะระจะเสียหายน้อยกว่า แต่ถ้าเป็นค้างแบบสี่่เหลี่ยมหรือแบบกล่อง แม้จะได้ผลผลิตยอะกว่าค้างแบบกระโจมเท่าตัว แต่ก็ลงทุนเยอะ ดูแลยาก ฉีดพ่นเคมียาก ค้างแบบกล่องจะทึบ โอกาสที่มะระจะเสียหายสูง การทำค้างแบบกระโจมพื้นที่ 10 ไร่ ลงทุนประมาณ 1.5 แสน

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สวนผักบนพื้นปูน

สว้สดีค่ะ วันนี้บล็อก Poo nita farm ของเรานำสาระดีๆมาฝากอีกแล้วค่ะ จะนำเรื่องของแปลงผักบนพื้นปูนสำหรับคนเมืองที่มีพื้นที่จำกัด และแปลงเป็นพื้นปูน ก็สามารถทำการเกษตรปลูกผักไว้รับประทานได้ โดยประยุกต์ใช้องค์ความรู้การปลูกผักบนดาดฟ้า ทำเกษตรพื้นปูนของสำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ค่ะ เมื่อครั้งที่แล้วนำเรื่องของการปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์ไปแล้ว ครั้งนี้ก็มาดูเรื่องแปลงผักบนพื้นปูนกันค่ะ ยังไงก็ลองทำดูนะค่ะ ผักเราก็ไม่ต้องซื้อและมีความภูมิใจด้วยค่ะ

แปลงปลูกผัก: เนื่องจากการทำเกษตรบนพื้นปูนจะมีปัญหาเรื่องความร้อน เคล็ดลับการเตรียมแปลงปลูกบนดาดฟ้าจึงใช้กาบมะพร้าวเป็นส่วนประกอบหลัก และดินเป็นส่วนประกอบรอง บรรจุอยู่ในกระบะไม้ที่ทำขึ้นจากเศษไม้แปลงปลูกขนาดกว้าง 1.2 เมตร ยาว 4 เมตร และสูง 20-30 เซนติเมตร โดยให้มีช่องทางเดินระหว่างแปลงประมาณ 50 เซนติเมตร เพื่อให้สะดวกกับการทำงาน
ขั้นตอนการทำกระบะปลูก
1.นำไม้ไผ่และไม้หน้าสามมาตีเป็นกรอบสี่เหลี่ยมกว้าง 1.2 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 30 เซนติเมตร
2.บุขอบทั้งสี่ด้านของแปลงด้วยแผ่นฟิวเจอร์เพื่อลดการผุพัง ยึดฟิวเจอร์บอร์ดให้ติดกับกรอบไม้
3.ใช้ผ้าใบกางแผ่เข้าไปในกรอบไม้ ขมวดให้

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์

สวัสดีค่ะ เพื่อนๆ บล็อก Poo nita farm (ภูนิตาฟาร์ม) วันนี้นำสาระดีๆมาฝากกันอีกแล้วค่ะ สำหรับผู้ที่มีพื้นที่ไม่มากในการปลูกข้าว เป็นอีกทางเลือกที่สามารถนำมาปฏิบัติได้จริงค่ะ วิธีการก็ไม่ยากสักเท่าไหร่ ลองทำกันดูนะค่ะ สำหรับชาวนาฝึกหัดใหม่ และตั้งใจจริง ก็ลองทำแบบง่ายๆ ดูก่อน ซึ่งมีวิธีในการเพาะหลายรูปแบบ คงมีประโยชน์ไม่น้อยเลยล่ะค่ะ
คนในเมืองที่มีพื้นที่จำกัด แต่ต้องการปลูกข้าวเพื่อบริโภค หากมีพื้นที่ว่างมากพอสามารถทำบ่อปูนสี่เหลี่ยมแบบถาวร ใช้ปลูกข้าวเพื่อการบริโภคเองได้ รูปแบบการปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์นี้ถูกคิดค้นโดย คุณปรีชา บุญท้วม เกษตรกรจังหวัดระยอง ถึงแม้การสร้างบ่อซีเมนต์เพื่อการปลูกข้าวนี้จะต้องลงทุนวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างอยู่บ้างแต่บ่อปลูกข้าวนี้ก็มีความคงทน แข็งแรง ลงทุนเพียงครั้งเดียวแต่อยู่ได้นาน อีกทั้งใช้น้ำในการปลูกน้อย ปลูกข้าวในบ่อเพียง 3-4 บ่อ ก็สามารถปลูกข้าวเลี้ยงคนได้ 4-5 คน ให้มีข้าวพอกินตลอดทั้งปี นาบ่อ ขนาด

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555

มะกรูดตัดใบ ป้อนโรงงานน้ำพริก สร้างรายได้ทุกวัน

เกษตรกรหลายพื้นที่มักประสบปัญหาการเพาะปลูกพืชไม่ได้ผล ส่วนใหญ่เกิดจากดินขาดความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากการปลูกพืชชนิดเดียวซ้ำกันหลายปี ไม่มีการปลูกพืชหมุนเวียน อีกทั้งมีการใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ดินมีสภาพเป็นกรด ขาดความอุดมสมบูรณ์ ดินที่เคยร่วนซุยกลายเป็นดินเหนียวแน่น การระบายน้ำไม่ดี ที่สำคัญเป็นดินที่ขาดจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อดินและพืช ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นดินตาย ไม่ว่าจะมีการใส่ปุ๋ยบำรุงพืชดีเพียงใดก็มักไม่ได้ผล พืชจะเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ ดังนั้น ทางที่ดีก่อนปลูกพืชชนิดใดก็ตามต้องมีการเตรียมดิน ปรับสภาพดินเพื่อให้เหมาะสำหรับการงอกของเมล็ด การปลูกพืชและการเจริญเติบโตของพืช เช่น การไถ การย่อยดิน และการกำจัดวัชพืช ซึ่งหลากหลายปัญหานะค่ะ วันนี้เราจะนำการปลูกมะกรูดตัดใบมาฝากเพื่อนๆ ผู้ติดตามบล็อก Poo nita farm (ภูนิตาฟาร์ม) ค่ะ เพราะมะกรูดนอกจากจะนำปรุงแต่งรสชาติของอาหารแล้ว ยังสามารถจะแปรรูปได้หลายอย่างรวมทั้งจะปลูกเป็นอาชีพเสริม หรืออาชีพหลักของเกษตรกรได้เลยทีเดียว...และมะกรูด ก็เป็นพืชที่ชอบดินที่มีการระบายน้ำที่ดี น้ำไม่ท่วมขังเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเกษตรกรก็ต้องดูแลเอาใจใส่เพื่อผลผลิตที่ดีค่ะ
วิธีการปลูก
สภาพพื้นที่ปลูกต้นมะกรูดต้องมีการระบายน้ำที่ดี น้ำไม่ท่วมขัง มีระดับ pH 5.5-7.0 ดินมีอินทรียวัตถุสูง เนื่องจากระยะปลูกมะกรูดมีความสัมพันธ์กับการเตรียมแปลงและจำนวนต้นปลูก ความกว้างของแปลง

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ฟักทองญี่ปุ่น แห่งเดียวในภาคตะวันออก

สวัสดีค่ะเพื่อนๆผู้เยี่ยมชมบล็อก Poo nita farm ของเรานะค่ะ วันนี้จะนำเรื่องการปลูกฟักทองญี่ปุ่นหนึ่งเดียวในภาคตะวันออกมาให้เพื่อนๆได้อ่านกันค่ะ ซึ่งการปลูกฟักทองญี่ปุ่นจริงๆแล้วเป็นพืชผักที่อาศัยอากาศหนาวเย็น แต่ทำไมที่ชลบุรีจึงสามารถปลูกได้ น่าสนใจหรือเปล่าค่ะ มาติดตามกันค่ะ
สำหรับการปลูกฟักทองญี่ปุ่นในพื้นที่ชลบุรีนั้น ภายใต้การนำของ คุณพีระพงค์ ศรีพรหม เป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจสำหรับเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป จุดเด่นคือ เป็นแหล่งเพาะปลูกพืชนานาชนิดรวม 100 สายพันธุ์ เช่น ฟักทองญี่ปุ่น บล็อคโคลี่ มะเขือเทศราชินี หัวไชเท้าสีม่วง คะน้า เห็ดหอม สลัดญี่ปุ่น สลัดแก้ว น้ำเต้า กะหล่ำปลีหัวใจ รวมไปถึงผลไม้ปราบเซียนอย่างเมล่อน ซึ่งพืชดังกล่าวเป็นที่พืชที่ชอบอากาศหนาวเย็น และแน่นอนว่าปัจจัยเรื่องสภาพพื้นที่และอากาศของจังหวัดชลบุรีย่อมไม่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูกพืชผักเขตหนาว เนื่องจากอยู่ใกล้ทะเลจึงมีสภาพอากาศที่แปรปรวน เวลาร้อนก็ร้อนมาก แต่ด้วยความมุ่งมั่นจึงทำให้คุณพีระพงค์ สามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ จนประสบผลสำเร็จและมีผลผลิตป้อนตลาดตลอดทั้งปี
หัวใจการทำเกษตรให้ประสบความสำเร็จ คืออะไร?
สำหรับมุมมองของคุณพีระพงค์ เจ้าของไร่ "วัชรพีร์ฟาร์ม" คือ หากเรามีการจัดการที่เหมาะสมและถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นพืชตัว

วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การเพาะจันทร์ผา หรือ จันทร์แดง ไม้ประดับราคาสูง

จันทร์ผา (Dracaena)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dracaena lourieri
ตระกูล            :  AGAVACEAE
การดูแลรักษา
แสง    :  ชอบแสงแดดมาก
น้ำ      : ให้น้ำพอประมาณและสามารถทนการขาดน้ำได้เป็นเวลานาน ๆ
ดิน      : สามารถเจริญเติบโตได้ในดินแทบทุกชนิด
ปุ๋ย      : ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักให้ปีละ 2 ครั้ง
โรคและแมลง  :  ทนทานต่อการทำลายของโรคและแมลงได้เป็นอย่างดี
จันทร์ผา : เป็นไม้ป่าประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ จันทร์ผามีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่ง จันทร์แดง หรือ ลักจั่น จันทร์ผาจัดเป็นไม้ยืนต้น มีความสูงประมาณ 5-7 ฟุต ลำต้นแกร่ง เปลือกนอกลำต้นมีลักษณะเกลี้ยงเป็นสีเทานวล ลักษณะลำต้นตั้งตรงเป็นลำคล้ายหมาก ใบของจันทร์ผาจะแตกใบเป็ช่อเฉพาะส่วนยอด แต่อาจจะมีการแตกแขนงออกจากลำต้นใหญ่ได้อีก ลักษณะใบของจันทร์ผาจะมีลักษณะใบเรียวยาว ใบจันทร์ผาจะสีเขียวเข้มปลายใบจะแหลมเป็นรูปหอก ริมใบเรียบเกลี้ยง ส่วนก้านใบจะมีลักษณะเป็นกาบหุ้มซ้อนทับอยู่รอบ ๆ ต้นขนาดของใบจะยาวประมาณ 1.5-2 ฟุต มีความกว้างของใบราว 4-5 เซนติเมตร ดอกของจันทร์ผาจะออกดอกเป็นพวง โดยแตกออกจากโคนก้านใบคล้ายกับจั่นหมากด้วยเหตุนี้เอง จันทร์ผา

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การเพาะเห็ดขอนขาว ทำง่าย ได้เงินดี มีอาชีพเสริม

สวัสดีค่ะ เพื่อนๆผู้เยื่ยมชมบล็อก Poo nita farm ของเรา วันนี้มีเรื่องของเห็ดมาฝากกันค่ะ ที่นำเห็ดชนิดนี้มาเพราะมีน้องคนหนึ่งในที่ทำงานนะค่ะ กำลังมองหาอาชีพเสริมอยู่ แบบว่าทำกันในครัวเรือน เจ้าของบล็อกก็คิดว่าจะนำเอาวิธีการเพาะเห็ดขอนขาว การสร้างโรงเรือน รวมทั้งเคล็ดลับอื่นๆ ที่อาจจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านรวบรวมมาให้ศึกษากัน และหากมีข้อแนะนำหรือเสนอแนะก็ฝากข้อความไว้ก็ได้ค่ะ ยินดีแชร์ความรู้ร่วมกันค่ะ
เห็ดขอน เป็นเห็ดที่ขึ้นได้เองตามธรรมชาติ ตามขอนไม้ที่ผุพังในเขตป่าร้อนชื้น เช่น ประเทศไทย ลาว เขมร เวียดนามและมาเลเซีย ประชาชนนิยมบริโภคกันมากเพราะรสชาติดี ปัจจุบันเกษตรกรหันมาสนใจการเพาะเห็ดชนิดนี้กันมากขึ้น

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ปลูกพริกไทยสด 100 หลัก รับเงินแสน

สวัสดีค่ะ เพื่อนๆบล็อก Poo nita farm วันนี้จะนำเรื่องของการปลูกพริกไทยสดมาฝากกันค่ะ ซึ่งเป็นพืชสมุนไพรที่คนไทยนิยมนำมาประกอบอาหารไม่ว่าจะเป็นผัด หรือแกง จึงเป็นพืชที่เกษตรกรสนใจค่ะ
พริกไทย เป็นพืชสมุนไพรเครื่องเทศที่มีความสำคัญอันดับหนึ่งของพืชในกลุ่มนี้ เนื่องจากมีคุณสมบัติที่เป็นทั้งเครื่องเทศ คือช่วยปรุงแต่งกลิ่นรสอาหาร ป้องกันอาหารเน่าเสีย ในด้านของสมุนไพรช่วยย่อยอาหาร ขับลม แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ช่วยลดไขมันในเส้นเลือด ทำให้การไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น ปัจจุบันได้มีการนำพริกไทย มาใช้ในรูปของอาหารเสริมสุขภาพมากขึ้น
ปัญหา ข้อจำกัด และโอกาส
• ต้นทุนการผลิตสูง โดยเฉพาะ ค่าแรงงาน และ ค่าเสาค้าง ทำให้ไม่สามารถเพิ่มกำลังการผลิตให้สูงขึ้น เพื่อมีอำนาจต่อรองในตลาดโลก และทำให้เสียโอกาสในการแข่งขันในด้านการค้าในตลาดโลก
• การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ามีจำกัดและปริมาณน้อย เนื่องจากวัตถุดิบไม่เพียงพอและต้นทุนสูงกว่าประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ ราคาพริกไทยไม่มีเสถียรภาพ ขึ้นอยู่กับราคาในตลาดโลก
พันธุ์พริกไทยพันธุ์ซาราวัค หรือพันธุ์คุชซิ่ง

วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันประกาศผลสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2/2554


วันประกาศผลสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2/2554 คือ วันที่ 8 มิถุนายน 2555 (ปรนัย)
วันที่ 19 มิถุนายน 2555 ประกาศผลสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2/2554 (อัตนัย)

 แหล่งที่มา :http://www.stou.ac.th/Offices/ore/rere/goto/Pages/AcademicCalendar.aspx?view=5#cal

ตรวจสอบผลการสอบได้ที่นี่  : http://www.stou.ac.th/study/bachelor/b_test.htm

วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

มะขามเปรี้ยวยักษ์ โตเร็ว ทนแล้ง ตลาดดี

มะขามเปรี้ยวพันธุ์ฝักใหญ่
 สวัสดีค่ะ เพื่่อนๆบล็อกของเรา วันนี้จะนำเรื่องของมะขามผลไม้คู่บ้านมาฝากท่านผู้เยื่ยมชม รวมทั้งการวิเคราะห์การตลาดความเป็นไปได้ในการทำ และการแปรรูปของมะขามเปรี้ยวยักษ์กันค่ะ
มะขามเปรี้ยวพันธุ์ฝักใหญ่ เป็นไม้ผลไม้ยืนต้น ที่ให้ผลผลิตในระยะยาว ปลูกและดูแลง่าย หลังจากปลูกไปแล้ว 3 ปีก็จะติดฝักให้ผลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามความสมบูรณ์และอายุของต้น
การปลูก ควรปลูกช่วงต้นฤดูฝน
ลักษณะต้น เป็นทรงพุ่มเตี้ย
ลักษณะฝักโค้งเล็กน้อยเป็นฝักดาบ
น้ำหนักฝัก ฝักดิบ 3-4 ฝักต่อ 1 กก.
ฝักสุก 14-18 ฝักต่อ 1 กก.
น้ำหนักเนื้อมะขาม แกะเปลือกและเมล็ดแล้ว หนัก700-750 กรัมต่อมะขามสุก 1 กก.
ความเปรี้ยว เปรี้ยวกว่ามะขามบ้านธรรมดา 2-3 เท่าโดยประมาณ

วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2555

การปลูกหน่อไม้ฝรั่งอินทรีย์ รายได้หลักแสน

สวัสดีค่ะ เพื่อนๆผู้เยี่ยมชมบล็อกของเราค่ะ ไม่ได้ up date มาหลายวันเนื่องจากติดภารกิจหลายอย่างค่ะ วันนี้จะนำเรื่องราวของหน่อไม้ฝรั่งอินทรีย์มาฝากกันค่ะ ทั้งเรื่องการปลูกจนกระทั่งถึงการจำหน่ายเลยทีเดียว ท่านผู้ใดสนใจก็ลองเอาไปเป็นความรู้กันค่ะ หรือไม่ก็ลองฝึกปลูกกันไปเลย 
“ หน่อไม้ฝรั่งอินทรีย์ ”เป็นพืชผักที่มีบทบาทสำคัญของประเทศตลาดต่างประเทศมีความต้องการสูงเนื่องจาก ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความมั่นใจในระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ที่มีความปลอดภัย สูง หน่อไม้ฝรั่งอินทรีย์ประกอบด้วย วิตามินเอ ซี บี บีคอมเพล็ก ธาตุฟอสฟอรัส ธาตุเหล็กสูง ปลูกมากที่จังหวัด สระแก้วและกาญจนบุรี การปลูกหน่อไม้ฝรั่งอินทรีย์จะต้องพิจารณาความอุดม สมบูรณ์ของดิน มีการปรับปรุงบำรุงดินโดยการใช้สารอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีทุกชนิดที่ก่อให้เกิดมลพิษทั้งคน สัตว์สิ่งแวดล้อม รักษาความสมดุลของธรรมชาติ

วันจันทร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2555

การปลูกมะนาวนอกฤดู ในวงบ่อซีเมนต์

สวัสดีค่ะเพื่อนผู้เยี่ยมชมบล็อกของเราค่ะ วันนี้มีเรื่องเปรี้ยวๆมาฝากค่ะนั่นคือ มะนาวนั่นเอง สำหรับผู้ที่กำลังจะหาพืชปลูกเจ้าของบล็อกคิดว่าน่าจะเป็นพืชที่น่าจะลองปลูกเหมือนกันค่ะ งั้นเรามาทราบวิธีการอย่างละเอียดกันเลยดีกว่าค่ะ
การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ และการทำมะนาวนอกฤดู
สำหรับเกษตรกรที่คิดจะปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์จำนวน 100 บ่อ จะใช้เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่เท่านั้น ซึ่งจะใช้เงินลงทุนมากในช่วงเริ่มแรก ส่วนค่าใช้จ่ายหลักจะอยู่ที่วงบ่อซีเมนต์และฝารองซึ่งเมื่อรวมค่าใช้จ่ายกิ่งพันธุ์มะนาว, ระบบน้ำ ฯลฯ รวมเป็นเงินในการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์จำนวน 100 วงบ่อ เป็นเงิน 27,000 บาทโดยประมาณ ต้นมะนาวในวงบ่อเมื่อมีอายุต้นเพียง 8 เดือน จะบังคับให้ต้นออกฤดูแล้งได้โดยใช้หลักการเดียวกับการปลูกลงดินคือคลุมพลาสติกให้กับต้นมะนาวในช่วงเดือนกันยายนและกระตุ้นการออกดอกในเดือนตุลาคม จะได้ผลผลิตมะนาวแก่ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่มะนาวราคาแพงที่สุด เท่ากับว่าในการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์จะใช้เวลาเพียงปีเดียวเท่านั้นสามารถเก็บผลผลิตได้ในช่วงฤดูแล้ง

วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2555

ปลูกหวายด้วยเมล็ด เก็บหน่อสร้างเงิน

หน่อหวายเป็นพืชที่มีราคา เพราะเป็นการนำพืชป่า มาปลูกเป็นพืชสวน เนื่องจากหน่อหวายมีจำนวนน้อย หวาย กอหนึ่งให้หน่อเพียงหน่อเดียว และต้องทิ้งไว้บ้างเพื่อ ให้กอใหญ่งอกงาม ดังนั้นหวายจึงมีราคาแพง หวาย ขมชนิดหน่อสมบูรณ์มีราคาหน่อละ 5-10 บาท จึงนับว่า เป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้แก่ผู้ปลูกขายอย่างมาก เนื่องจากหวายไม่ต้องใส่ปุ๋ย ไม่มีแมลงรบ กวน ไม่ต้องรดน้ำมากนัก เพียงแต่ต้องหมั่น ถางหญ้า ตัดแต่งกิ่งจึงทำให้สะดวกใการ ดูแลกว่าพืชชนิดอื่น ทำรายได้มากกว่า การปลูกข้าว จึงเป็นที่นิยมปลูกหวายแทนการ ทำนาไปบางพื้นที่  การปลูกหวายนั้น สามรถขยายพันธุ์ได้ทั้ง การแยกหน่อจากกอ และการใช้ต้นกล้าที่งอกจาก เมล็ด แต่การขยายพันธุ์ด้วยจะใช้เวลา นานหลายปี และสูญเสียโอกาสที่จะตัดเก็บผลผลิตหน่อหวายรุ่นนั้นๆ ได้ ดังนั้น วิธีการที่เหมาะสมและดีที่สุดคือการเพาะเมล็ด โดยการเพาะเมล็ด กระทำได้ด้วย การเก็บเมล็ดหวายที่แก่จัด ช่วงที่มีเมล็ดแก่มากและใช้ขยายพันธุ์ได้อยู่ใน

วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2555

ปลูกกระเจี๊ยบเขียว ผักส่งออก ทรงคุณค่า!!

สวัสดีค่ะผู้เยี่ยมชมบล็อกของเรานะค่ะ วันนี้จะนำเรื่องของกระเจี๊ยบเขียวมาให้เพื่อนๆได้อ่านและเรียนรู้ค่ะ ว่ากระเจี๊ยบเขียวเนี่ยทำไม๊ เป็นผักทรงคุณค่าถึงส่งออกได้ และกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยมีการปลูกกันอย่างไร กินกันอย่างไร เพราะเชื่อว่าบางท่านอาจจะยังไม่เคยได้ลองกินผักชนิดนี้เลยก็ได้ สำหรับผู้ที่เคยกินและชื่นชอบกระเจี๊ยบเขียวก็ลองอ่านคุณประโยชน์และวิธีการปลูกกันว่าเป็นอย่างไรค่ะ มารู้จักกระเจี๊ยบเขียวกันอย่างละเอียดกันเลยค่ะ กระเจี๊ยบเขียว บางพื้นที่เรียกกันว่า มะเขือมอญ กระต้าด มะเขือมื่น ถั่วเละ แล้วแต่ล่ะพื้นที่เรียกกันค่ะ กระเจี๊ยบเขียวเป็นไม้ล้มลุก สูง 1-2 เมตร ลำต้นและใบมีขนหยาบ ลำต้นมีสีเขียว กลม เส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ย 1-3 ซม. มีใบเดี่ยวเป็นแฉก ลึกและกว้าง 7-26 ซม. ยาว 10-30 ซม. ดอกออกตามซอกใบ กลีบดอกสีเหลือง โคนกลีบเป็นสีม่วงแดง อับติดกันเป็นหลอด

วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2555

แฟนซีสีม่วง ข้าวโพดอร่อยเลิศ ฝีมือคนไทย!!

สวัสดีค่ะ ผู้เข้ามาเยื่ยมชมบล็อกของเรานะค่ะ วันนี้จะนำเรื่องของข้าวโพดแฟนซี ข้าวโพดอร่อยพันธุ์ดี สำเร็จด้วยฝีมือของคนไทยมาฝากกันค่ะ ตอนนี้กำลังเป็นที่สนใจของเกษตรกรมากเลยทีเดียว เพราะไม่เพียงแต่จะมีประโยชน์สำหรับคนกินแล้ว ต้นข้าวโพดก็ยังสามารถนำไปเป็นพืชอาหารเสริมของสัตว์ได้อีกต่างหาก มาติดตามกันเลยค่ะ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตรัง ประสบความสำเร็จในการพัฒนาและปลูกข้าวโพดเหนียวพันธุ์แฟนซีสีม่วง 111 และพันธุ์สีขาวม่วง 212 พบคุณสมบัติเยี่ยมด้านการต่อต้านอนุมูลอิสระ ลดโอกาสการเกิดโรคมะเร็ง เตรียมเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตได้รุ่นแรก เพื่อแจกจ่ายแก่เกษตรกรที่สนใจข้าวโพดดังกล่าวนี้ เกิดจากการพัฒนาสายพันธุ์มาจาก ข้าวโพดสีม่วงผสมกับข้าว

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555

กล้วยไข่..เรื่องกล้วยๆที่ไม่ใช่กล้วยธรรมดา..

สวัสดีค่ะผู้เยี่ยมชมบล็อกของเราทุกท่าน วันนี้จะนำเรื่องกล้วยๆ เรื่องกล้วยที่ไม่กล้วยมาฝากกันนะค่ะเพราะตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมบริโภคกันอย่างแผร่หลาย เราจะมารู้จักกล้วยไข่กันค่ะ....

กล้วยไข่เป็นผลไม้ที่นิยมผู้บริโภคกันทั่วไป เนื่องจากมีรสชาติดี ลักษณะการเรียงตัวของผลและสีผลสวยสะดุดตา ปัจจุบันส่งออกจำหน่ายต่างประเทศมากขึ้น ตลาดที่สำคัญคือ จีน และฮ่องกง กล้วยไข่เป็นพืชที่สามารถปลูกได้แทบทุกภาคของประเทศ ในพื้นที่ปลูกที่มีการจัดการการผลิตเพื่อ
ให้ได้ทั้งปริมาณ และผลผลิตตรงตามมาตรฐานคุณภาพ ตลาดต้องการ
ปัญหาสำคัญที่มีผลต่อคุณภาพของผลผลิตคือ การปนเปื้อนของ สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาต่อ

วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2555

ผักกระถางสวนครัวในบ้าน สุดยอด ประโยชน์

สวัสดีค่ะ ผู้เยี่ยมชมบล็อกของเรานะค่ะ วันนี้จะมาแนะนำวิธีการ
ปลูกผักในกระถาง สำหรับผู้ที่ไม่มีเนื้อที่ในการทำสวนครัวค่ะ เหตุเป็นเพราะคนส่วนใหญ่จะอยู่กันในเมืองและทำงานบริษัทกันเยอะค่ะ บางคนก็ต้องเช่าบ้าน เช่าคอนโด ห้องแถว แล้วแต่วิถีชีวิตต่างคนต่างมุมค่ะ คนที่ต้องการจะปักหลักตั้งฐานก็ซื้อบ้าน ซื้อคอนโด เพราะคิดว่าดีกว่าเช่าเขาอยู่ยังไงสักวันก็ต้องเป็นของเรา..ค่ะ และถึงแม้จะมีเวลาอันน้อยนิด เราก็จะแสวงหาความสุขส่วนตัวกัน อย่างน้อยก็หลังเลิกงาน และก่อนไปทำงานก็ยังดี ตอนเย็นได้ทำกับข้าว หาอาหาร ซื้อเค้าทุกวันก็ไม่ไหวเหมือนกัน มาลองหาวิธีประหยัดรายจ่ายโดยตัวของเราเองดีไหมค่ะ...น่าจะเห็นด้วยนะค่ะ งั้นเรามาดูวิธีการประหยัดของเรากันเลยค่ะ...นั่นก็คือ การลดรายจ่ายโดยการปลูกผักสวนครัวง่ายๆ กินเอง....และสามารถทำเป็นสวนประดับหน้าบ้านได้ด้วยนะค่ะ..


ข้อดีในการปลูกผักในกระถางมีดังนี้
- ประหยัดพื้นที่ในการปลูก
- สามารถ เคลื่อนย้าย จัดวาง ปรับเปลี่ยนตำแหน่งกระถางผักได้
- สะดวกต่อการดูแลรักษา และเก็บเกี่ยวผลผลิต
- สามารถนำผักที่ปลูกในกระถางไปวางตกแต่งในสวนหย่อม หรือจัดเป็นสวนประดับได้

ขั้นตอนการปลูกผักในกระถางการเตรียมอุปกรณ์ สามารถใช้วัสดุเหลือใช้ในครัวเรือน เช่น กะละมัง, กระถาง, ยางรถยนต์, ถังน้ำ ฯลฯ หากกระถางหรือภาชนะใดมีสารปนเปื้อน พวกน้ำมัน หรือพวกสารเคมีต่างๆ ให้ทำความสะอาดก่อนที่จะนำมาใช้ และให้จัดตกแต่งกระถาง หรือภาชนะที่จะนำมาใช้ปลูกผัก เช่น ตัดปาก ตัดกัน หรือทำขอบเพื่อให้กระถางคงทน และสวยงาม การเลือกกระถางปลูก ต้องเลือกให้เหมาะสมต่อผักที่จะปลูก กล่าวคือผักที่มีระบบรากลึก ควรปลูกในกระถางที่มีความลึก ผักที่มีระบบรากตื้นเหมาะกับกระถางที่มีความตื้นไม่มาก

การเลือกผักที่จะปลูก การเลือกผักที่จะปลูก่มีความสำคัญมาก นอกจากจะเลือกผักที่ปลูกให้เหมาะสมกับกระถางปลูกแล้ว ควรเลือกปลูกผักที่มีการใช้บริโภคภายในครอบครัวเป็นประจำทุกวันก่อน เพราะจะทำให้ผักที่ปลูกนั้นได้รับความสนใจ และมีการนำไปใช้ประโยชน์ได้มาก และนอกจากผักที่นิยมบริโภคภายในครอบครัวแล้วควรเลือกปลูกผักที่สมาชิกในครอบครัวชอบรับประทานด้วย เพราะจะทำให้ผักนั้นได้รับความสนใจจากสมาชิกในครอบครัวตามไปด้วย ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการเลือกผักมีความสำคัญ ไม่ควรปลูกผักที่ไม่มีผู้บริโภคเพราะจะทำให้ผักที่ปลูกนั้นไม่คุ้มค่า
การเตรียมดิน ดินที่ใช้ปลูกผักในกระถางต้องเตรียมให้ดี และเหมาะสมกับผักแต่ละชนิด การเตรียมดินสำหรับปลูกผักในกระถางสามารถทำได้เองโดยมีส่วนผสม ดังนี้
- ดินร่วน 1 ส่วน
- ทราย 1 ส่วน
- ปุ๋ยหมัก หรือปุ่ยคอก 1 ส่วน
- ขึ้เก้าแกลบ, ขุยมะพร้าว 1 ส่วน
นำทั้ง 4 ส่วน ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันให้ดี ก่อนนำลงปลูก หากกระถางมีรูใหญ่จะดินรั่วออกได้ ให้นำหินหรือเศษกระเบื้องวางทับก่อน ถ้าส่วนผสมดังกล่าวไม่สามารถหาได้ อาจใช้ปุ๋ยคอกผสมใบพืชผุ ใบไผ่ผุ ผสมกับดินก็ได้ และหากไม่สะดวกที่จะผสมดินใช้เอง สามารถหาซื้อดินผสมเสร็จ ที่มีขายอยู่ทั่วไปมาใช้ก็ได้ แต่ควรดูส่วนผสมของดินให้ดี ถ้าหากมีส่วนผสมของใบก้ามปู หรือเปลือกถั่วจะเหมาะสมกว่าดิน ที่มีส่วนผสมของแกลบ หรือกาบมะพร้าว ดินที่ผสมเสร็จแล้วนำไปบรรจุในกระถางที่เตรียมปลูกผัก การบรรจุไม่ควรให้เต็มกระถาง หรือเสมอขอบ ควรเติมหลังจากปลูกผักไปแล้ว จึงจะเพิ่มดินให้อยู่ในระดับที่ต้องการ
การปลูกผักลงกระถาง ขึ้นอยู่กับชนิดของผักที่จะปลูก คือ สามารถทำได้ทั้งปลูกแบบใช้เมล็ดพันธุ์หว่าน หรือหยอดลงกระถางเลย หรือ เพราะต้นกล้าก่อนแล้วจึงนำลงปลูกในกระถาง หรือผักบางชนิดสามารถใช้วิธีปักชำลงในกระถางได้เลย
วิธีหว่านหรือหยอดเมล็ด โดยหว่างเมล็ดลงให้กระถางโดยกะระยะห่างของเมล็ด หรือหลุมที่หยอดให้เหมาะสมกับชนิดของผัก
ผักที่นิยมปลูก  โดยใช้เมล็ดได้แก่ ผักชี, ผักบุ้งจีน, ตั้งโอ๋, ขึ้นฉ่าย เป็นต้น

วิธีเพาะต้นกล้าผักก่อนปลูก นำต้นกล้าผักที่เพาะเมล็ดได้ระยะเวลาที่พอเหมาะ โดยสังเกตจากลักษณะของลำต้น และระบบรากฝอย ถ้าสมบูรณ์ก็สามารถย้ายต้นกล้าผักลงปลูกได้เลย ผักที่นิยมปลูกวิธีนี้ได้แก่ ผักคะน้า, ผักกาดขาว, ผักกาดเขียว, ผักกาดหอม, กะหล่ำปลี, ปูเล่, กะเพรา, โหระพา เป็นต้น
วิธีนำส่วนของผักมาปักชำ ผักที่สามารถนำมาลงปลูกแบบปักชำในกระถางได้เลย เช่น สะระแหน่, ชะพลู, หอมแบ่ง, ตะไคร้ ฯลฯ
การปักชำต้องดูว่าผักแต่ละชนิดใช้ส่วนใดในการปักชำได้ ผักบางชนิดมีรากลึกกระถางที่ใช้ปักชำควรมีความลึกที่เหมาะสมต่อผักด้วย หรือผักบางชนิดต้องใช้ไม้ปัก เพื่อพยุงลำต้นผักให้ตั้งตรงและป้องกันการกระทบกระเทือนเวลารดน้ำ ในช่วงแรกๆของการปักชำด้วย

การดูแลรักษาผักในกระถาง ผักที่ปลูกในกระถางสามารถทำการดูแลรักษาได้ง่าย โดยคอยรดน้ำให้ดินในกระถางในมีความชุ่มชื้นสม่ำเสมอ กำจัดวัชพืช พรวนดิน และใส่ปุ๋ยหากผักมีเจริญเติบโตไม่ดี และควรเปลี่ยนดินเมื่อมีการปลูกผักในครั้งต่อไป หรือปลูกผักชนิดใหม่ในกระถางเดิม ถ้าหากที่ที่วางกระถางอยู่ผักที่ปลูกได้รับแสงไม่เพียงพอ สามารถย้ายกระถางไปวางไว้ในที่มีแสงเพียงพอได้
การเก็บเกี่ยว สำหรับผักที่ปลูกในกระถาง หากเป็นผักที่บริโภคในส่วนของใบ ให้เก็บใบล่างไปก่อน เหลือยอดบนไว้ให้เจริญต่อไป เช่น ผักกาด คะน้า ปูเล่ ถ้าเป็นผักที่ใช้ส่วนยอดอ่อนบริโภค ควรเลือกเก็บเฉพาะยอดเท่านั้น จะทำให้ผักมีการแตกยอดอ่อนเจริญเติบโตให้เราได้ใช้บริโภคอีก เช่น สะระแหน่, กะเพรา, โหระพา ฯลฯ
พืชผักสวนครัวในกระถางชนิดต่างๆ

 สะระแหน่ในกระถาง

กวางตุ้งในกระถาง 1

กวางตุ้งในกระถาง 2

กวางตุ้งในกระถาง 3

ผักบุ้งจีนในกระถาง

ตั้งโอ๋ในกระถาง

     คะน้าในกระถาง

กุ้ยช่ายขาวในกระถาง

ผักรวมในกระถาง

แครอทในกระถาง

มะเขือในกระถาง

มะนาวในกระถาง

ผักสลัดในกระถาง

พริกแฟนซีในกระถาง

มะเขือเทศในกระถาง

ส้มในกระถาง

แก้วมังกรในกระถาง

เมล่อนในกระถาง

 ผักในราวกระบอกไม้ไผ่1

 ผักในราวกระบอกไม้ไผ่2

 ผักในกระบอกไม้ไผ่

 ผักในท่อ PVC

ผักในวงล้อยางรถยนต์เก่า

เป็นไงบ้างค่ะ สำหรับการปลูกผักในกระถางสามารถทำได้เลยค่ะ และควรที่จะต้องเลือกผักที่ครอบครัวจำเป็นต้องใช้บริโภค เลือกวัสดุเหลือใช้มาใช้เป็นวัสดุปลูกผัก เรื่องของชนิดของผักกับกระถางปลูก ควรจะพิจารณาถึง การหยั่งรากตื้น ของพืชผัก พืชผักที่หยั่งรากตื้น และสามารถ ปลูกลงภาชนะ  แค่นี้ก็สามารถนำมาใช้บริโภคได้ง่ายๆแล้วล่ะค่ะ

ขอขอบคุณ: ภาพประกอบและข้อมูลดีๆจาก เวปต่างๆ รวมๆกัน