วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555

เฉลยข้อสอบ มสธ.กิจกรรมประจำชุดวิชา 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

สวัสดีค่ะ ตามสัญญานะค่ะ วันนี้เจ้าของบล็อกเอาตัวอย่างคำตอบกิจกรรมชุดวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 10161 มาฝากกันค่ะ ลองเอาไปเป็นตัวอย่างและเป็นแนวทางในการตอบนะค่ะ อย่าลอกนะค่ะ
กิจกรรมประจำชุดวิชาภาษาไทยเพื่่อ มี ๒ ข้อ  ให้ทำทุกข้อ
ข้อ๑   อ่านขอความที่กำหนดให้เพื่อให้เกิดแนวคิดเพื่อเขียนแสดงความคิดเห็น “ถ้าน้กศึกษาสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต นักศึกษาเห็นวาจะยึดถือคุณลกษณะใดเป็นสำคัญ และคุณลักษณะนั้นมีส่วนช่วยให้ชุมชน/สังคม มีการพัฒนาอย่างไร”     
เขียนดวยลายมือตนเอง   ความยาว ๑ ย่อหน้า  ไม่เกิน  ๑๕  บรรทัดขนาดกระดาษ เอ ๔ หรือขนาดกระดาษพิมพ์ (๑๐ คะแนน) 

จะมีโจทย์ยาวมาก คลิ๊กเข้าไปอ่านเองนะค่ะ
http://www.stou.ac.th/Offices/ore/rere/info/pages/supplement/act_files/10161%203-54.pdf
แนวตอบ ข้อ ๑
มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลอบายมุข
     ถ้าดิฉันศึกษาสำเร็จจนเป็นบัณฑิต ดิฉันจะยึดถือหลักการดำรงชีวิต ด้วยปัญญา คือ เป็นผู้รู้ดี "รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่ว" ในที่นี้คือ การเป็นตัวอย่างที่ดีในชุมชน เริ่มจากครอบครัวของเราก่อนค่ะ ดิฉันจะเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกหลาน โดยการละเว้นอบายมุขทั้งมวล นำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชนมาเผยแพร่ สร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม การแยกขยะในชุมชน การรักษาตนให้พ้นจากอบายมุขและเน้นย้ำ ถึงโทษของยาเสพติด ซึ่งตอนนี้กำลังระบาดไปทัวประเทศ รวมถึงในหมู่บ้านของดิฉันก็เช่นกัน การชีั้ให้เห็นการเป็นทาสของยาเสพติดนั้นไม่ได้เป็นผลดีต่อตัวเราและสังคม จะทำให้เราเสียอนาคตไม่
ว่าจะเป็นการเรียนรวมถึงการเสียโอกาสด้านต่างๆ มากมาย ที่สำคัญที่สุดคือ พ่อและแม่ของเราที่จะต้องเสียใจและเป็นทุกข์หากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ ถ้าทุกอย่างเริ่มต้นที่ตัวเรา แล้วมีการพัฒนาตัวเองที่ดี ทุกคนรักษาวินัยในการเรียน และการรู้จักคุณค่าของตัวเอง รักตัวเอง ย่อมจะทำให้ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนก็มีความเข็มแข็ง ง่ายกับการพัฒนาและสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติอย่างยั่งยืน ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ดิฉันพยายามพูดและอบรมลูกหลานของดิฉันให้รู้จักคิด รู้จักมีวินัยในตัวเองก่อน เพื่อที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับเด็กอื่นๆ ในชุมชนต่อไป การสร้างความดีเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนค่ะ


แนวตอบข้อ ๒
สร้างสรรค์พากเพียร ลิขิตเขียนส่งเสริม จุดเริ่มต้นพลังฝัน
     แม้ว่าดิฉันจะเป็นคนเขียนหนังสือไม่ค่อยเก่ง บางครั้งเขียนไปแล้ว กลับมาอ่านก็ยังรู้สึกว่า ข้อความที่เขียนยังวกวน แต่ดิฉันก็จะพยายามพัฒนาการเขียนให้มากขึ้น ยิ่งถ้าการเขียนทำให้ผู้อื่นได้รับความรู้ ดิฉันจะรู้สึกว่ามีความสุขอย่างบอกไม่ถูก และไม่แค่นั้นนะค่ะยังมีความภูมิใจอยู่ลึกๆ ทุกครังที่ได้ถ่ายทอดการเขียน
     งานเขียนของดิฉันเริ่มจาการจดบันทึกเรื่องราวประจำวันง่ายๆ จดบันทึกลงไปในสมุดบันทึก เริ่มตั้งแต่ตื่นนอน จนเข้านอนก็ว่าได้ การจดบันทึกการทำกิจกรรมต่างๆเป็นการเตือนความจำของตัวเองได้เป็นอย่างดี และมีเรื่องราวหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจในการเขียนบันทึกเรื่องราวของดิฉันก็คือ การป่วยของแม่ แม่ของดิฉันป่วยเป็นโรคเบาหวาน มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายจนกระทั่งแม่เข้าห้องไอซียู เป็นครั้งที่สอง และการเขียนเรื่องราวทั้งหมดของดิฉันก็เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลนี่เองค่ะ สำหรับคนที่ไม่ได้เจ็บป่วยคงไม่ได้คิดว่า เมื่อป่วยแล้วไปโรงพยาบาลต้องทำอะไรบ้างเหมือนกับดิฉันตอนแรกๆที่คิดแบบนั้น แต่จะรู้หรือไม่ว่าทั้งหมดเป็นรายละเอียดเล็กน้อย ซึ่งเราต้องบอกอาการของผู้ป่วยกับคุณหมอตอนที่มีการซักประวัติ รวมถึงอาการที่ผู้ป่วยเกิดช็อคหมดสติ อาการที่บอกรายละเอียดนั้นจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณหมอและผู้ป่วยเอง เพื่อที่คุณหมอจะได้รักษาคนป่วยได้อย่างถูกต้อง เป็นเรื่องสำคัญมาก และโชคดีที่ดิฉันได้เขียนรายละเอียดอาการของแม่ไว้ในสมุดบบันทึกและได้ใช้ประโยชน์ ดิฉันคิดว่าการเขียนขั้นตอนต่างๆในการติดต่อเมื่อต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมีประโยชน์กับคนป่วยและกับที่จะไปโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือต่างจังหวัดอย่างแน่นอน และมันเป็นจุดเริ่มต้นของการเขียนของดิฉันนั่นเอง
     ณ.ปัจจุบันดิฉันได้เขียนถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับผู้ป่วยเบาหวาน ตลอดจนการรักษาและการเฝ้าระวัง รวมทั้งการเกิดโรคแทรกซ้อนในผู้ป่วยจากประสบการณ์จริงๆ ลงในบล็อก ซึ่งเป็นเว็บไซด์สาธารณะ ผู้คนสามารถเข้าไปอ่านได้ นอกจากนี้ยังมีวิธีการรักษาถ้าผู้ป่วยมีการอาการแบบเดียวกัน เรื่องราวเหล่านี้คิดว่าน่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยค่ะ และดิฉันมีความชื่นชอบด้านการเกษตรกรรมเป็นพิเศษ จึงได้เริ่มต้นเขียนบล็อกเป็นของตัวเองอย่างจริงจัง บวกกับความชอบจึงทำให้การเขียนและการหาขั้อมูลจึงมีความรู้สึกสนุกสนานไปพร้อมๆกัน ขณะนี้ผลงานการเขียนบล็อกของดิฉันเริ่มมีผู้สนใจเข้ามาเยื่ยมชมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากหนึ่งพันคลิ๊กเป็นสองพันคลิ้ก และเป็นหนึ่งแสนคลิ้ก ถึงแม้การเขียนของดิฉันจะเป็นเพียงสื่อเล็กๆที่มีผู้คนสนใจไม่มากนัก แต่ดิฉันก็จะพยายามหาข้อมูลดีๆที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่าน และดิฉันก็จะพัฒนาการเขียนของตนเองให้ดียิ่งๆขึ้นไป รวมทั้งจะสอดแทรกสาระประโยชน์ให้เพิ่มมากกว่าเดิม ตอนนี้ อาการของแม่เกือบหายเป็นปกติ แม่สามารถทำงานบ้านได้ทุกอย่าง ทำให้ทุกคนมีความสุข และสบายใจมากๆค่ะ


19 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ30 มกราคม 2556 เวลา 15:15

  ไม่อยากเลย ต้องขยันอ่านค่ะ มันถึงจะจบ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ2 พฤษภาคม 2566 เวลา 16:48

   ผมอยากพูดว่าจงอดทนขยันไม่ขี้เกียดตั้งใจก็พอแล้วครับและใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเป้นแบบนี้ใช่แล้วครับและไม่ใช่ใช้ภาษาไทยแบบผิดๆครับหรือไม่ก็ใช่สติด้วยนะครับผม

   ลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ24 เมษายน 2556 เวลา 21:56

  เรียนภาษาไทย ทำไมใช้นะค่ะ

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ24 เมษายน 2556 เวลา 21:58

  ► 1:59► 1:59
  www.youtube.com/watch?v=KwWBxm0kH24

  ตอบลบ
 4. เกี่ยวกับภาษาพลาซ่าด้วยหรอ 555

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ3 ตุลาคม 2556 เวลา 14:49

  ตอนสอบ ข้อสอบอัตนัย ตอบยากมากมั้ยอ่ะค่ะ และถามประมาณไหนเอ่ย
  รบกวนช่วยตอบด้วยนะค๊าา ขอบคุณค่ะ

  Paplearn-sweety@hotmail.com

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ5 ตุลาคม 2556 เวลา 18:56

  แนวข้อสอบภาษาไทยเพื่อการสื่อสารได้หรือไม่

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ7 ตุลาคม 2556 เวลา 01:33

  ใครรู้ช่วยบอกทีค่ะ (:

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ11 มกราคม 2557 เวลา 21:32

  ขอบคุณค่ะสำหรับคำตอบดีๆ

  ตอบลบ
 9. ดีจัยค่ะ...ที่มีแนวข้อสอบ ดีดี มาให้ค่ะ

  ตอบลบ
 10. ไม่ระบุชื่อ21 สิงหาคม 2557 เวลา 12:28

  ขอบคุณนะคะที่ให้ข้อมูลและแนวคิดดีๆคะ

  ตอบลบ
 11. ไม่ระบุชื่อ19 กันยายน 2557 เวลา 10:55

  ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 12. ถามหน่อยสิคะ กระดาษคำตอบที่ให้มา กิจกรรมฉันมันไม่มี คำถามนะ แล้วจะฝนคำตอบจากไหนไปลง เพราะชุดกิจกรรมที่ได้มามีแต่เขียนมือนะ หรือเขาให้ไว้ใช้ในวันสอบ คะ งง ????

  ตอบลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ8 ตุลาคม 2557 เวลา 06:30

  ขอบคุณครับสำหรับแนวคำตอบครับ
  ช่วยเป็นแนวในการเขียนได้มากเลยครับ

  ตอบลบ
 14. ไม่ระบุชื่อ22 เมษายน 2558 เวลา 09:20

  ขอโทษนะค่ะพอจะมีแนวคำตอบของวิชา เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นไม่ค่ะ nittayasrijan@Gmail.com

  ตอบลบ
 15. ข้อสอบอัตนัย 101161 ยากมากมั้ยอ่ะค่ะ และถามประมาณไหน
  รบกวนหน่อยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ plaallfood@gmail.com

  ตอบลบ
 16. อยากให้มีแบบนี้ทุกวิชาเรยค่ะ เพื่อจะได้เปนแนวทางในการทำกิจกรรมประจำชุดวิชา และเปนประโยชน์กับทุกคน

  ตอบลบ
 17. ชอบนะค่ะที่มีแบบนี้ช่วยให้สามารถทำกิจกรรมได้ง่ายขึ้น

  ตอบลบ
 18. ชอบนะค่ะที่มีแบบนี้ช่วยให้สามารถทำกิจกรรมได้ง่ายขึ้น

  ตอบลบ