วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2555

ทำนา Poo nita farm ปี 2012

สว้สดีค่ะ จะมา Up Date การทำนาของพ่อ ปี 2012 หลังจากที่เคยเล่าเรื่องการแยกพันธุ์ข้าวไป  และในปี 2012 นี้ พ่อนำพันธุ์ข้าวที่คัดมาทำนาหว่าน ทั้งหมด เพราะพ่อบอกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย มาดูบรรยากาศนาข้าวเขียวๆ เย็นๆตากันค่ะ รวมทั้งผลผลิตกล้วยของแม่ที่ตอนนี้กำลังออกผลเยอะแยะไปหมดค่ะ
ข้าวออกรวง สีเหลืองทอง แต่ล้มไม่เป็นท่าเพราะแรงลม
แบบนี้เกี่ยวยากมาก
เหลืองทอง
รวงข้าว


วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555

เฉลยข้อสอบ มสธ.กิจกรรมประจำชุดวิชา 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

สวัสดีค่ะ ตามสัญญานะค่ะ วันนี้เจ้าของบล็อกเอาตัวอย่างคำตอบกิจกรรมชุดวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 10161 มาฝากกันค่ะ ลองเอาไปเป็นตัวอย่างและเป็นแนวทางในการตอบนะค่ะ อย่าลอกนะค่ะ
กิจกรรมประจำชุดวิชาภาษาไทยเพื่่อ มี ๒ ข้อ  ให้ทำทุกข้อ
ข้อ๑   อ่านขอความที่กำหนดให้เพื่อให้เกิดแนวคิดเพื่อเขียนแสดงความคิดเห็น “ถ้าน้กศึกษาสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต นักศึกษาเห็นวาจะยึดถือคุณลกษณะใดเป็นสำคัญ และคุณลักษณะนั้นมีส่วนช่วยให้ชุมชน/สังคม มีการพัฒนาอย่างไร”     
เขียนดวยลายมือตนเอง   ความยาว ๑ ย่อหน้า  ไม่เกิน  ๑๕  บรรทัดขนาดกระดาษ เอ ๔ หรือขนาดกระดาษพิมพ์ (๑๐ คะแนน) 

จะมีโจทย์ยาวมาก คลิ๊กเข้าไปอ่านเองนะค่ะ
http://www.stou.ac.th/Offices/ore/rere/info/pages/supplement/act_files/10161%203-54.pdf
แนวตอบ ข้อ ๑
มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลอบายมุข
     ถ้าดิฉันศึกษาสำเร็จจนเป็นบัณฑิต ดิฉันจะยึดถือหลักการดำรงชีวิต ด้วยปัญญา คือ เป็นผู้รู้ดี "รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่ว" ในที่นี้คือ การเป็นตัวอย่างที่ดีในชุมชน เริ่มจากครอบครัวของเราก่อนค่ะ ดิฉันจะเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกหลาน โดยการละเว้นอบายมุขทั้งมวล นำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชนมาเผยแพร่ สร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม การแยกขยะในชุมชน การรักษาตนให้พ้นจากอบายมุขและเน้นย้ำ ถึงโทษของยาเสพติด ซึ่งตอนนี้กำลังระบาดไปทัวประเทศ รวมถึงในหมู่บ้านของดิฉันก็เช่นกัน การชีั้ให้เห็นการเป็นทาสของยาเสพติดนั้นไม่ได้เป็นผลดีต่อตัวเราและสังคม จะทำให้เราเสียอนาคตไม่

วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555

การปลูกขนุน สร้างเงิน

สวัสดีค่ะเพื่อนๆผู้เยี่ยมชมบล็อก Poo nita farm วันนี้มีวิธีการปลูกขนุนไม้มงคลมาฝากค่ะ สำหรับผู้ที่กำลังหาไม้ผลเพื่อจะสร้างรายได้ มาลองดูวิธีการและเทคนิคต่างๆในการปลูกกันนะค่ะ
ขนุนเป็นไม้ผลยืนต้นขนาดใหญ่ ปลูกง่าย เติบโตเร็ว ผลขนุนมีขนาด ใหญ่ รูปกลมหรือกลมยาว เปลือกมีหนามแหลมสั้นรอบผล เนื้อขนุนเป็นที่นิยม รับประทานกันทั่วไป เนื้อมีลักษณะเป็นยวงมีเมล็ดอยู่ข้างใน มีทั้งเนื้อชนิดหนา เนื้อ บาง เนื้อแห้งกรอบ และเนื้อเละ สีของเนื้อ
แตกต่างกันไปแล้วแต่พันธุ์ แม้ว่าขนุนจะ ไม่ใช่ไม้ผลที่มีกำเนิดในประเทศไทย แต่ก็นำมาปลูกกันนานจนกลายเป็นพันธุ์ไม้ผล พื้นเมืองของไทยไปขนุนที่นิยมปลูกกันทั่วไปอยู่มี 2 ประเภท คือ ขนุนหนัง และขนุนละมุด
พันธุ์ที่นิยมปลูก
1. ขนุนหนัง
ลักษณะเนื้อยวงแห้งกรอบ สีเหลืองทอง สีจำปา ยวงโต เนื้อแน่น หวาน กรอบ นิยมปลูกกันโดยทั่วไป ขนุนหนังมีอยู่หลายพันธุ์ เช่น จำปา ตาบ๊วย ฟ้าถล่ม เป็นต้น
คุณลักษณะพันธุ์ของขนุนหนัง
1.1 พันธุ์ตาบ๊วย เป็นต้นขนุนที่มีถิ่นกำเนิดที่ธนบุรีเป็นต้นกำเนิดของขนุนที่มีชื่่อเสียงอีกหลายพันธุ์เช่นพันธุ์ฟ้าถล่ม อีถ่อฯลฯลักาณะผลใหญ่ค่อนข้างกลมใบหนาเป็นมัน ยวงมีลักษณะใหญ่เนื้อหนามีสีเหลืองรสชาติหวานกรอบ
1.2 พันธุ์คุณวิชาญ หรือขุนวิชาญ เป็นขนุนเนื้อสีเหลืองคุณประยูรจรรยาวงษ์เป็นผู้ค้นพบในเขตบางกอกใหญ่ธนบุรีและได้มอบให้คุณวิชาญ ศิริผล นักวิชาการเกษตรกรมวิชาการเกษตรขยายพันธุ์ไปเผยแพร่จึงเรียกกันว่าขนุน

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555

การปลูกน้อยหน่า พันธุ์นิยมเพชรปากช่อง

สวัสดีค่ะ เพื่อนๆ ที่เยื่ยมชมบล็อกของเรา วันนี้นำเอาวิธีการปลูกน้อยหน่าพันธุ์เพชรปากช่องมาฝากเพื่อนๆ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการทานน้อยหน่าและอยากนำไปลองปลูก ลองมาอ่านวิธีการปลูกและการดูแลรักษากันเลยค่ะ
การปลูกน้อยหน่าเพชรปากช่อง
ลักษณะประจำพันธุ์
น้อยหน่าลูกผสมพันธุ์เพชรปากช่อง เกิดจากการผสมระหว่าง (Cherimoya X หนังครั่ง) X หนังเขียว #102 เป็นพันธุ์ที่มีลักษณะใบขนาดกลางรูปหอก กว้าง 7.4 ซม. ยาว 14.9 ซม. สีเขียวเข้ม เส้นใบเด่นเห็นชัด ทรงพุ่มโปร่งปานกลาง ดอกใหญ่สั้น กว้าง 0.9 ซม. ยาว 2.8 ซม. ผลใหญ่รูปหัวใจ เฉลี่ยกว้าง 9.0 ซม. ยาว 9.7 ซม. น้ำหนักผลเฉลี่ย 373.9 กรัม/ผล ผิวผลเรียบมีร่องตาตื้นคล้ายน้อยหน่าหนังผลอ่อน สีเขียวเข้ม เมื่อแก่จัดสีเขียวอ่อน-ขาวนวล เปลือกบางลอกเปลือกได้ ผลไม่แตกเมื่อแก่หรือสุก เนื้อเหนียวแน่นคล้ายน้อยหน่าหนังสีเขียว ปริมาณเนื้อ 73% เมล็ดสีน้ำตาลอ่อน เฉลี่ย 36 เมล็ด/ผล
รสหวานหอม ความหวาน 20 บริกซ์ อายุหลังการเก็บเกี่ยวยาวนาน เฉลี่ย 4.9 วัน ดังนั้น พื้นที่ที่ใช้ประโยชน์บริเวณชายฝั่งทะเลระหว่างสองปี หลังจากนำภาพมาซ้อนทับกัน พบว่าพื้นที่ส่วนมากจะแสดงผลออกมาเป็นสีเหลือง แสดงถึงเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน สำหรับบริเวณพื้นที่ที่เป็นสีแดงและสีเขียวนั้นแสดงถึงพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินชายฝั่งทะเล

ข้อแนะนำ
สำหรับวิธีการปลูกน้อยหน่าพันธุ์เพชรปากช่องก็ไม่ยุ่งยากอะไร เพียงแต่เลือกใช้กิ่งพันธุ์คุณภาพดี ที่มีความสูงประมาณ 40-50 ซม. และปลูกโดยใช้ระยะห่าง ประมาณ 2x2 ม. ระดับความลึกประมาณ 1 คืบ ในแต่ละหลุมให้เติมปุ๋ยคอกรองใส่ก้นหลุมประมาณครึ่งปี๊บก่อน จึงนำกิ่งพันธุ์ลงปลูก หลังจากนั้นกลบดินให้แน่น สำหรับการให้น้ำในช่วงแรก ควรรอให้ต้นน้อยหน่าฟื้นตั้งต้นได้ดีก่อนสัก 3-4 วัน จึงค่อยให้น้ำอย่างเต็มที่ หากช่วงใดที่มีฝนตกมาก ก็งดให้น้ำไปเลย หลังจากนั้นสัก 2-3 อาทิตย์ จึงให้น้ำอย่างเต็มที่ หากคุณคิดจะทำสวนน้อยหน่าพันธุ์เพชรปากช่อง ควรเข้าใจธรรมชาติของไม้ผลชนิดนี้สักหน่อยว่า เป็นไม้ผลที่ชอบน้ำ แต่ไม่ควรให้