วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2556

อ้อยคั้นน้ำสุพรรณบุรี 50

อ้อยคั้นน้ำสุพรรณบุรี 50
 เป็นพันธุ์ที่คัดได้จากการผสมเปิดของอ้อยพันธุ์ เอสพี 074 (SP 074) ซึ่งได้ผ่านการคัดเลือกที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี และประเมินผลที่ศูนย์วิจัย สถานีทดลองพืชไร่ ตลอดจนในไร่เกษตรกรในจังหวัดต่าง ๆ ตั้งแต่ปี 2533 จนถึง 2538 อ้อยคั้นน้ำสุพรรณบุรี 50 ให้ผลผลิตน้ำอ้อยดีกว่าพันธุ์เดิมที่ใช้กันอยู่ คือ พันธุ์สิงคโปร์ ในทุกสภาพแวดล้อมและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในประเทศไทยได้ดี โดยเฉพาะในเขตภาคกลางและภาคตะวันตกที่เป็นแหล่งปลูกอ้อย
ลักษณะเด่น
               - ให้ผลผลิตน้ำอ้อยประมาณ 4,913 ลิตรต่อไร่
                - น้ำอ้อยสดมีสีเหลืองอมเขียว รสชาติหวานหอม ความหวาน 16 บริกซ์
                - เจริญเติบโตเร็ว
               - แตกกอดี โดยมีจำนวนลำประมาณ 12,918 ลำต่อไร่
                - สามารถไว้ตอได้ดี ทำให้ไม่ต้องปลูกใหม่ทุกปี หลังจากเก็บเกี่ยวหรือตัดอ้อยแล้ว
ความต้านทานโรค มีความทนทานต่อโรคแส้ดำ โรคใบขาว และโรคลำต้นเน่าแดง
ความต้านทานแมลง

                พบการเข้าทำลายของหนอนนกอ้อยน้อย ประมาณ 4 เปอร์เซ็นต์
ลักษณะประจำพันธุ์
                - มีใบขนาดใหญ่ ปลายใบโค้ง
                - ลำต้นมีสีเขียวอมเหลือง
                - ปล้องมีรูปร่างทรงกระบอกค่อนข้างยาว ไม่มีร่องเหนือตา
                - ตามีรูปร่างกลม มีวงเจริญเหลืองและนูน
                - ข้อโปน

              - มีการออกดอกบ้างในอ้อยตอ ในช่วงเดือนธันวาคม
                - อายุเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม คือ 8 เดือน
การปลูกและดูแลรักษk  สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี แต่ต้องมีการให้น้ำ
การเตรียมดินปลูก
                - ในสภาพไร่ ไถดะ ไถแปร เพื่อกำจัดวัชพืชแล้วยกร่องให้เป็นลูกฟูก โดยมีระยะห่างระหว่างร่อง 1.2 – 1.4 เมตร ลึก 30 – 40 เซนติเมตร
                - ในสภาพร่องสวน ควรเตรียมดินโดยใช้รถไถเดินตามขนาดเล็ก แล้วทำการยกร่อง ใช้ระยะระหว่างร่อง 75 – 100 เซนติเมตร
การปลูก
 ท่อนพันธุ์ที่ใช้ปลูกให้สับเป็นท่อน ๆ แต่ละท่อนมี 3 ตา วางท่อนพันธุ์ในร่องให้ห่างกัน 50 เซนติเมตร แล้วกลบดินหนาประมาณ 3 – 5 เซนติเมตร พื้นที่ 1 ไร่ ใช้พันธุ์อ้อยประมาณ 500 ลำ
การใส่ปุ๋ย
 ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 15 – 15 – 15 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง ครั้งละเท่า ๆ กัน ใส่ครั้งแรกอายุ 1 เดือนครึ่ง โดยการโรยรอบต้น หรือข้าง ๆ ต้น พร้อมกับพูนดินกลบโคนและถากหรือกำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 เมื่ออ้อยอายุ 2 เดือนครึ่ง
การควบคุมหรือป้องกันกำจัดวัชพืช
 เพื่อให้ทุ่นแรงในการกำจัดวัชพืช ควรใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชอาทราซีน ในอัตรา 1 กิโลกรัมต่อไร่ ผสมน้ำฉีดพ่นหลังการปลูกอ้อย
การดูแลรักษาอ้อยตอ
 อ้อยตอ คือ อ้อยที่เกิดหรือได้จากการแตกหน่อใหม่ หลังจากการเก็บเกี่ยวอ้อยปลูก ซึ่งอ้อยคั้นน้ำสุพรรณบุรี 50 แตกหน่อได้ดีหลังจากตัดหรือเก็บเกี่ยวและไว้ตอได้นาน 3 – 4 ตอ โดยหลังจากเก็บเกี่ยวอ้อยแล้วต้องตัดแต่งตออ้อยให้ชิดดิน แล้วให้น้ำอย่างพอเพียง เพื่อให้หน่ออ้อยที่เจริญออกมาใหม่แข็งแรง ปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ผลผลิตอ้อยตอสูง คือ การใส่ปุ๋ยและการกำจัดวัชพืช โดยทั่วไปจะใส่ปุ๋ยสูตร 15 – 15 – 15 ในอัตรา 80 กิโลกรัม ต่อไร่ โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง เช่นเดียวกับในอ้อยปลูกปีแรก และมีการดูแลรักษารวมทั้งการกำจัดวัชพืชอย่างเหมาะสม ในขณะที่อ้อยตอยังเล็กอยู่

ขั้นตอนการผลิตน้ำอ้อยพร้อมดื่ม
 1. การเตรียมภาชนะบรรจุ
 ภาชนะที่ใช้บรรจุน้ำอ้อยอาจเป็นขวดแก้ว หรือขวดพลาสติก ซึ่งต้อทำความสะอาด โดยล้างน้ำที่สะอาดและคว่ำให้แห้ง
  2. การทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องคั้นน้ำ
 ใช้น้ำสะอาดล้างเครื่องคั้นน้ำอ้อยและเตรียมผ้าขาวบางที่สะอาด เพื่อใช้กรองน้ำอ้อย
3. วิธีการคั้นน้ำอ้อย
  3.1 นำอ้อยที่เก็บเกี่ยวแล้ว (อายุ 8 เดือน) มาตัดเป็นท่อน ๆ ยาวท่อนละประมาณ 75 เซนติเมตร
      3.2 ปอกเปลือกอ้อยด้วยมีด ปอกอ้อย หรือมีดทั่วไป
      3.3 ล้างอ้อยที่ปอกเปลือกแล้วด้วยน้ำสะอาด ทิ้งไว้ให้สะเด็ดน้ำ
      3.4 นำอ้อยที่ล้างสะอาดแล้วเข้าเครื่องคั้นน้ำอ้อย
      3.5 กรองน้ำอ้อยด้วยผ้าขาวบางที่สะอาดหนา 4 ชั้น
3.6 บรรจุน้ำอ้อยในขวดแก้วหรือขวดพลาสติก
3.7 เก็บไว้ในตู้เย็นอุณหภูมิประมาณ 4 องศาเซลเซียส หรือเก็บไว้ในถังแช่ที่บรรจุน้ำแข็ง
  4. การเก็บน้ำอ้อย
   ถ้าเก็บน้ำอ้อยที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส จะเก็บไว้ได้ประมาณ 4 วัน ถ้าเก็บนานกว่านั้นน้ำอ้อยจะหมดอายุ หรือเก็บลักษณะแช่แข็งจะทำให้อ้อยสามารถเก็บไว้ได้นานประมาณ 3 สัปดาห์
สรรพคุณทางยาของน้ำอ้อยสด
ทำให้เกิดกำลัง เจริญอาหาร แก้ไข้ และขับปัสสาวะ

http://www.gotoknow.org/posts/335069
http://agrimedia.agritech.doae.go.th/book/book-rice/rb040.pdf

3 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ18 สิงหาคม 2557 เวลา 19:52

  ท่านใดสนใจอ้อยคั้นน้ำติเต่อผมได้ของมีทั้งปี โทร0852922150 กล์ฟครับ

  ตอบลบ
 2. อยากได้พันธ์สัก10ตัน

  ตอบลบ
 3. Do you understand there's a 12 word sentence you can speak to your man... that will induce deep feelings of love and impulsive appeal to you deep within his heart?

  That's because deep inside these 12 words is a "secret signal" that triggers a man's instinct to love, adore and care for you with his entire heart...

  12 Words That Trigger A Man's Love Response

  This instinct is so hardwired into a man's genetics that it will make him try better than ever before to to be the best lover he can be.

  Matter of fact, triggering this powerful instinct is absolutely binding to achieving the best possible relationship with your man that the second you send your man one of these "Secret Signals"...

  ...You'll immediately find him expose his soul and mind to you in a way he haven't expressed before and he will distinguish you as the only woman in the world who has ever truly attracted him.

  ตอบลบ