วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เฉลยข้อสอบ มสธ.กิจกรรมประจำชุดวิชา 10103 ทักษะชีวิต

กิจกรรมชุดวิชาทักษะชีวิต รหัส 10103

ชุดวิชานี้เป็นชุดวิชาที่เจ้าของบล๊อกได้สอบถามไปที่อาจารย์ผู้ตรวจกิจกรรม เจ้าของบล๊อกทำคะแนนได้ 18 คะแนน จาก 20 คะแนน ก็เลยนำมาลงไว้ในบล๊อกเผื่อเป็นประโยชน์ค่ะ
เรื่องการสอบถามคะแนนจากทางมหาวิทยาลัยนะค่ะ มีบางคนสงสัยว่าถามได้ด้วยเหรอ เกิดข้อสงสัยต่างๆ เจ้าของบล๊อกขออธิบายหน่อยนะค่ะ ที่นำเฉลยกิจกรรมวิชาที่ตัวเองเรียนและสอบผ่านมาลง มีจุดประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางในการเรียน เท่านั้นนะค่ะ ไม่ใช่เอากิจกรรมไปลอกแล้วส่งอาจารย์ ขอบอกว่าไม่ควรทำอย่างยิ่ง ขอให้ดูและอ่านและใช้เพื่อเป็นแนวทางจริงๆ แล้วการที่จะขอทราบคะแนนนั้นก็มีขั้นตอนในการขอตรวจสอบคะแนนจากทางมหาวิทยาลัยอยู่แล้วค่ะ ขอให้ไปอ่านในเวปของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติตามขั้นตอนก็จะได้คำตอบเองค่ะ (การที่จะเรียน มสธ. เราต้องหาเวลาศึกษาวิธีการข้อปฏิบัติขั้นตอนต่างๆให้ดีและสอบถามในเรื่องที่เราวิเคราะห์แล้วก็จะเป็นการดีสำหรับตัวเราค่ะ)

1.ขอให้นักศึกษาเลือกเทคโนโลยีที่นักศึกษาพบเห็น ได้รับทราบ หรือใช้ในชีวิตประจำวันของนักศึกษามา 2 ประเภท โดยให้อธิบายเทคโนโลยีแต่ละประเภทตามประเด็นต่อไปนี้
     -เทคโนโลยีคือ อะไร เทคโนโลยีนั้นครอบคลุมด้านใด เช่น เทคโนโลยีสะอาด เป็นต้น
     -เทคโนโลยีนั้นสามารถผลิตได้ในประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร
     -เทคโนโลยีนั้นมีประโยชน์หรือโทษหรือไม่ อย่างไร

ตอบ  เทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน มีดังนี้

1. สำหรับเทคโนโลยีที่สามารถพบเห็นได้ อย่างแรกคือ เทคโนโลยีเกี่ยวกับรถยนต์ ซึ่งรถยนต์เป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตมนุษย์ในปัจจุบันอย่่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปทำงานในแต่ละวันจำเป็นที่จะต้องใช้รถยนต์ทั้งสิ้น และความหมายของเทคโนโลยีคือ การที่มนุษย์นำเอาทรัพยากรต่างๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่มนุษย์เอง ทั้งในแง่ความเป็นอยู่ และการควบคุมสิ่งแวดล้อมนั่นเอง สำหรับเทคโนโลยีของรถยนต์นั้นมีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องและมีความทันสมัยเป็นอย่างมากซึ่งจะเห็นได้จากการนำวิวัฒนาการต่างๆมาใช้ในการผลิตรถยนต์เพื่ออำนวยความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้ผู้บริโภค ส่วนผู้ผลิตก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค จะต้องให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจสูงสุด และต้องรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย ในการผลิตต้องมีการควบคุมถึงของเสียที่เกิดจากการผลิตและมีการจัดการของเสียอย่างถูกต้องถูกสุขลักษณะ ขณะนี้สำหรับการผลิตรถยนต์นั้นสามารถผลิตได้เองในประเทศไทย แต่อาจมีอุปกรณ์ชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนต้องนำเข้ามาเพื่อประกอบให้เป็นรถยนต์ที่ใช้งานได้ ส่วนเรื่องราวของการใช้รถยนต์มีทั้งคุณและโทษเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ให้เป็น ใช้ให้ถูกต้อง เช่น ต้องช่วยกันประหยัดน้ำมัน ไม่ติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ในขณะที่จอด เพราะจะเกิดควันพิษในอากาศ ไม่ปรับแต่งเครื่องยนต์ซึ่งอาจทำให้เกิดมลภาวะทางเสียง และที่สำคัญที่สุดต้องเคารพกฏจราจรอย่างเคร่งครัด

2. ประการที่สอง คือ เทคโนโลยี การสื่อสาร นั่นคือโทรศัพท์มือถือ เราจะปฏิเสธไม่ได้ว่าเครื่องมือ สื่อสารอันนี้มีประโยชน์ในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากซึ่งปัจจับันนั้น โทรศัพท์มือถือใช้กันอย่างแพร่หลาย และเป็นอุปกรณ์สื่อสารที่รวดเร็วไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนก็สามารถสื่อสารกันได้ สำหรับโทรศัพท์มือถือนั้นก็สามารถผลิตได้ในประเทศไทยเช่นเดียวกับรถยนต์ อุปกรณ์บางชนิดต้องนำเข้ามาเพื่อประกอบชิ้นส่วน สำหรับการผลิตนั้นก็ต้องคำนึงถึงผู้บริโภคด้วยเช่นกัน ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จะต้องนำอุปกรณ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาทำการผลิต หลีกเลี่ยงที่จะใช้อุปกรณ์ที่จะเกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมมาทำการผลิต หลีกเลี่ยงที่จะใช้อุปกรณ์ที่จะเกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต จะเห็นได้ว่าขณะนี้ได้มีการผลิตโทรศัพท์มือถือที่เมื่อไม่ใช้งานได้ หรือทิ้งเป็นขยะแต่สามารถย่อยสลาย และงอกเป็นต้นไม้ได้ เนื่องจากใช้วัสดุธรรมชาติในการผลิตตัวเครื่องนั่นเอง จากประโยชน์ที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าโทรศัพท์มือถือมีประโยชน์ในชีวิตมนุษย์เป็นอย่างมาก แต่ถ้าหากเราใช้ไม่ถูกวิธีหรือติดกับวัตถุมากเกินไปก็ให้โทษได้เหมือนกัน เช่น คลื่นของโทรศัพท์ที่อาจทำให้ร่างกายมนุษย์เกิดโรคต่างๆได้ ถ้าใช้มากก็อาจทำให้เกิดอาการปวดหัวจากคลื่นโทรศัพท์อีกทั้งเกิดโรคต่างๆที่เกิดมาจากโทรศัพท์มือถืออีกด้วย จะเห็นว่าโทรศัพท์มือถือเป็นภัยเงียบที่มองไม่เห็น เพราะฉะนั้นถ้าหากใช้ก็ให้เกิดประโยชน์และต้องระวังโทษของมันด้วยเช่นกัน

2.จากประสบการณ์ของนักศึกษาที่ผ่านมา มีเหตุการณ์ใดที่สร้างความทุกข์มากที่สุด ให้นักศึกษาเล่าเหตุการณ์นั้น และหลังจากนักศึกษาเรียนชุดวิชาทักษะชีวติแล้ว นักศึกษาคิดว่าจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปแก้ไขความทุกข์นั้นได้อย่างไร

ประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมา

     จากประสบการณ์ที่ผ่านมาสิ่งที่ให้ดิฉันเกิดทุกข์ก็คือ การที่เห็นเด็กเยาวชนติดยาเสพติดไม่เรียนหนังสือ เรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของครอบครัวที่เป็นญาติกันในต่างจังหวัด ซึ่งขณะนี้ยาเสพติดได้ขยายวงกว้างไปทั่วไประเทศไม่เว้นแม้ถิ่นที่อยู่ห่างไกลความเจริญหรือชนบท หลานชายกำลังอยู่ในวัยเรียน อายุประมาณ 16-17 เรียนอยู่ชั้น ม.5 ช่วงวัยหัวเลี้ยวหัวต่อ พ่อแม่ก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้าน ต้องออกไปทำงานตั้งแต่เช้าปล่อยให้ลูกไปเรียนตามปกติแต่เนื่องจากวัยที่อยากรู้อยากลองก็ทำให้หลานชายได้เข้าไปเป็นทาสของยา รวมทั้งเพื่อนๆอีกหลายคนที่เรียนด้วยกัน ทำให้เสียการเรียน ไม่ยอมไปเรียนหนังสือ ไปมั่วสุม ทำความเดือดร้อนให้พ่อแม่ จากเด็กที่เรียบร้อยกลายเป็นเด็กที่หัวดื้อ ทำทุกวิธีเพื่อที่จะได้เงินไปแลกยา กว่าจะเอาตัวเอาใจกลับมาก็ทำให้เสียเวลาเสียอนาคตไปแล้ว จากที่เล่ามา จะเห็นได้ว่า สภาวะแวดล้อมก็เป็นเหตุสำคัญอย่างยิ่งในการการใช้ชีวิต ถ้าหากมีการพูดคุยระหว่างกัน กินข้าวกันภายในครอบครัว อยู่พร้อมหน้ากันทุกวัน ทำการบ้าน ปรึกษาหารือ อีกทั้งได้เห็นการดำเนินชีวิตประจำวันของลูกหลานภายในครอบครัวอาจจะเห็นถึงสิ่งผิดปกติ และคงจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นก็ได้ การหาเวลาเพื่อดูแลซึ่งกันและกัน พูดคุยกันบ้างระหว่างลูกหลาน คอยตักเตือน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน คงไม่ทำให้เกิดปัญหาอย่างนี้ สำหรับดิฉันแล้วก็จะนำประสบการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมาปรับใช้ในการสอนลูกของดิฉันเพื่อสร้างความอบอุ่นในครอบครัว ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นต่อไป และการที่ได้เรียนวิชาทักษะชีวิตดิฉันได้อ่านหนังสือในบทเรียนซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งในการคิด การวิเคราะห์ การอ้างเหตุผล การแสวงหาความรู้ รวมถึงการเข้าใจสังคมและการต้องพัฒนาความรู้ของตัวเองเพื่อให้ทันกับยุคแห่งเทคโนโลยี และหากทำอย่างงี้แล้วคงจะไม่เกิดปัญหานี้อีก และที่สำคัญที่สุดปัญหายาเสพติดควรได้รับการแก้ไขโดยด่วน รัฐบาลควรให้ความสำคัญและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง เข้าถึงประชาชน กวดขัน ตรวจสอบกันให้มากกว่านี้เพราะถ้าเน้นสถาบันครอบครัวอย่างเดียวคงไม่ได้ผลทั้งหมดต้องร่วมมือกันระว่างรัฐบาลกับประชาชนด้วย ปัญหาสังคมในเมืองใหญ่ๆมีอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นผับแหล่งสถานเริงรมณ์ต่างๆ ก็ต้องให้ความสำคัญตรวจสอบให้เคร่งครัด เพราะสิ่งเหล่านี้ทำให้เยาวชนเกิดลุ่มหลง ทำให้สังคมเสื่อมลง และเกิดปัญหาต่างๆก็ตามมาในที่สุด

35 ความคิดเห็น:

 1. แล้วอย่างงี้อาจารย์จะจำไม่ได้หรอจร้าเพราะน้องพึ่งเรียนอ่ะจร้า

  ตอบลบ
 2. อันนี้ คุณน้องก็ต้องใช้เทคนิคเองนะจ๊ะ เป็นแค่แนวตอบค่ะ

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ4 กรกฎาคม 2554 เวลา 00:39

  ได้ลงไทยศึกษาด้วยป่าวค่ะเพราะว่าเพิ่งจะเป็นปีแรกยังงงๆอยู่เลยค่ะ

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ4 กรกฎาคม 2554 เวลา 08:58

  ยังไม่ได้ลงไทยศึกษาเลยค่ะ ไว้เทอมหน้านะค่ะ

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ9 กรกฎาคม 2554 เวลา 19:56

  แล้วคณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96102)
  ละคะลงรึป่าว ใครทำกิจกรรมได้ช่วยบอกหนูที เครียดมากเลยตอนนี้
  ice_tanatee@hotmail.com ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ14 กรกฎาคม 2554 เวลา 20:45

  แล้วถ้าลอกคำตอบไปส่ง อาจารย์เค้าจะรู้มั้ย เค้าจะให้คะแนนรึป่าว ใครรู้ตอบด้วยนะจ้า

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ29 สิงหาคม 2555 เวลา 18:47

   ทักษะชีวิต ถ้าคุณรู้ความหมาย คุณจะทำได้ทุกข้อ

   ลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ15 กรกฎาคม 2554 เวลา 18:13

  ผมว่าไม่ควรลอกทั้งหมดหรือตรง ๆ นะครับ ใช้เป็นแนวทางก็พอ

  ตอบลบ
 8. อยากได้กิจกรรมชุดวิชาทักษะชีวิตที่อยู่ในการสอนเสริมคร่ะ
  ไม่ทราบว่าเจ้าของบล็อกจดทันรึเปล่า
  พอดีเปิดช้าไปหน่อย
  ใครมีช่วยมาโพสหน่อยน๊าๆ

  ตอบลบ
 9. ลืมบอกไปของวันที่24กรกฎาคม2554
  ขอบคุณค่า

  ตอบลบ
 10. ไม่ระบุชื่อ29 กรกฎาคม 2554 เวลา 21:59

  เวลาส่ง ส่งแต่คำตอบกะปกและก็แผ่นสีส้มใช่มั้ยค่ะ ยังไงบอกหน่อยจ้า

  ตอบลบ
 11. กิจกรรมชุดวิชานี้ ตามโจทย์สามารถใช้พิมพ์คอมพิวเตอร์ได้นะค่ะ เพราะฉะนั้นเวลาส่งก็เย็บมุมส่งคำตอบได้เลย ส่งพร้อมกับแบบกรอกคะแนนโดยที่ต้องเขียนชื่อ รหัสนักศึกษา รหัสชุดวิชา ตามตัวอย่างแล้วก็ส่งไปพร้อมกันค่ะ

  ตอบลบ
 12. ไม่ระบุชื่อ19 สิงหาคม 2554 เวลา 14:52

  ทางไปรษณีย์มีซอง....ให้ไหมคะ แล้วถ้าเขียนด้วยตนเอง....เย็บหัวมุมส่งได้ไหมคะ ช่วยตอบให้หน่อยนะคะ...ไม่รู้จริงๆๆๆจะผ่านหรือเปล่าก็ไม่รู้*-*

  ตอบลบ
 13. ข้อความจาก 5180081928
  วันที่ 25 สิงหาคม 2554 เวลา 13:53
  พื้นที่ใช้ internet: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  สมัครเมื่อ: 16 สิงหาคม 2554 จำนวนโพสต์: 76 ครั้ง
  Profile Search Quote
  เฉลย¢้อสอบ มสธ.กิจกรรมประจำชุดวิชา ทักษะชีวิต
  กิจกรรมชุดวิชาทักษะชีวิต รหัส 10103

  ชุดวิชานี้เป็นชุดวิชาที่เจ้า¢องบล๊อกได้สอบถามไปที่อาจารย์ผู้ตรวจกิจกรรม เจ้า¢องบล๊อกทำคะแนนได้ 18 คะแนน จาก 20 คะแนน ก็เลยนำมาลงhttp://poonitafarm.blogspot.com/ไว้ในบล๊อกเผื่อเป็นประโยชน์ค่ะ
  อันนี้อะพี่มันทำให้หนูอยากรู้ว่า เค้าเช็คคะแนนกันได้ด้วยเหรอคะไม่ได้มีจุดประสงค์อื่นใดนอกจากนี้เลยจริงๆคะ
  ¢อบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่ให้กำลังใจในการเรียนนะคะ

  ขอตอบคำถามของน้องที่ถามไปที่กระดานสนทนา มสธ.นะค่ะ น่าจะถามในบล๊อกเนอะ จะได้ตอบได้เลย : เรื่องการสอบถามคะแนนที่เขียนไว้ บังเอิญว่าเจ้าของบล๊อกอาจจะบอกไม่ค่อยละเอียดก็เลยไม่เข้าใจ ต้องขอโทษด้วยนะค่ะ คือว่า การที่จะสอบถามอาจารย์นั้นต้องผ่านขั้นตอนหลายอย่างค่ะ ตั้งแต่ส่งเรื่องไปที่มหาวิทยาลัย ซึ่งมีแบบฟอร์มในการตรวจสอบผลการสอบ ดาว์วโหลดได้ที่เวปของ มหาลัยนะค่ะ กรอกแบบฟอร์มที่อยากตรวจสอบผลการสอบ ซึ่งจะมีให้นักศึกษาระบุว่า ตรวจสอบเพื่ออะไร สำหรับเจ้าของบล๊อกต้องการตรวจสอบเพื่อการปรับปรุงการเรียนของตัวเองค่ะ และมหาวิทยาลัย(คิดว่าน่าจะเป็นส่วนที่รับผิดชอบผลการตรวจ) ก็จะค้นหาข้อมูลของนักศึกษา ทั้งกิจกรรมและข้อสอบที่ทำ ส่งให้อาจารย์เจ้าของวิชาที่สอน อาจารย์ก็จะติดต่อกลับมาและแจ้งผลการตรวจสอบตามที่เราระบุไว้ในแบบฟอร์มค่ะซึ่งตอนนั้นก็จะได้พูดคุยกะอาจารย์และสอบถามได้ค่ะ... รวมๆขั้นตอนทั้งหมดทั้งมวลจนถึงอาจารย์แจ้งนักศึกษาน่าจะอยู่ที่ 1-1.5 เดือน ค่ะ....

  ตอบลบ
 14. ไม่ระบุชื่อ13 กันยายน 2554 เวลา 17:38

  แง้ๆ ลืมส่งกิจกรรม3ชุดเลยค่ะ พอดีไปต่างจังหวัด กลับมาส่งไม่ทัน แบบนี้ขอส่งทีหลังได้ไหมค่ะ แง้ๆเสียใจมากกกกกกกก ทำเสร็จตั้งนานแล้วแต่ไม่ได้ส่งฮือๆ ทำไงดีค่ะ พี่ๆช่วยบอกหน่อยนะคร้า

  ตอบลบ
 15. ไม่ระบุชื่อ7 ธันวาคม 2554 เวลา 11:52

  อยากรู้ว่าถ้าไม่ทํากิจกรรมจะผ่านไหม

  ตอบลบ
 16. ไม่ระบุชื่อ19 ธันวาคม 2554 เวลา 00:17

  ได้หนังสือไม่ครบทำไงดีติดต่อกลับแล้งก็บอกให้รอจะทำงานส่งทันไหมนี่

  ตอบลบ
 17. ตอบความเห็นที่ 15 การที่ไม่ส่งกิจกรรมนั้น เป็นคะแนนช่วยเวลาที่เราทำข้อสอบไม่ได้ค่ะ เพราะฉะนั้น ถ้าท่านมั่นใจว่าทำข้อสอบได้ก็ไม่ต้องส่ง แต่คิดว่าไม่มั่นใจแนะนำว่าควรจะส่งอย่างยิ่ง เพราะกิจกรรมเป็นคะแนนช่วยให้ผ่านได้จริงๆ ค่ะ

  ตอบลบ
 18. ตอบความเห็นที่ 16 ตอนนี้เรื่องการจัดส่งหนังสือให้นักศึกษาบางวิชายังได้หนังสือไม่ครบ ไม่ต้องกังวลใจค่ะ เพราะว่าหนังสือจะทยอยมา ส่วนกิจกรรมที่จะต้องจัดส่ง ปกติแล้ว ทางมหาวิทยาลัยจะเลื่อนกำหนดส่งให้กับนักศึกษาค่ะ ทางที่ดีควรจะเริ่มทำกิจกรรมในส่วนที่เกี่ยวกับหนังสือที่ส่งมาก่อน ส่วนที่เหลือเมื่อหนังสือมาแล้วค่อยทำจะได้ไม่เหนื่อยมากค่ะ

  ตอบลบ
 19. กิจกรรมประจำชุดวิชาเราต้องดาวน์โหลดเอาเองหรือว่าทางมหาวิทยาลัยจะส่งมาให้คะ เพราะว่าได้เข้าไปดาวน์โหลดมาลองทำดูแล้วเห็นว่ากำหนดส่งมันจะถึงแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รับกิจกรรมประจำชุดวิชาที่มหาวิทยาลัยส่งมาเลยค่ะกลัวส่งไม่ทันอ่ะค่ะ

  ตอบลบ
 20. ถ้าสามารถทำไว้ก่อนก็ดีค่ะ เพราะคิดว่าหนังสือคงมาช้าแน่นอน แต่ว่าจะมีปัญหาตอนส่งกิจกรรมนะสิค่ะ เพราะว่าเราต้องส่งแบบคำตอบไปพร้อมกับกิจกรรม ทางที่ดีลองปรึกษากับทางมหาลัยดีไหมค่ะ ว่าสามารถเลื่อนส่งกิจกรรมไปได้ไหม หรือว่าทางมหาลัยจะแนะนำแนวทางที่ถูกต้องค่ะ ยังไงก็มาบอกบ้างนะค่ะ
  ติดต่อที่เบอร์นี้ค่ะ ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.โทร. 02 504 7231-6

  ตอบลบ
 21. และหาทำอย่างงี้แล้วคงจะไม่เกิดปัญหานี้อีก

  ตอบลบ
 22. ไม่ระบุชื่อ6 สิงหาคม 2555 เวลา 16:33

  แล้วคณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96102)
  ละคะลงรึป่าว ใครทำกิจกรรมได้ช่วยบอกหนูที เครียดมากเลยตอนนี้
  แcbeefon@hotmail.com ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

  ตอบลบ
 23. ไม่ระบุชื่อ6 สิงหาคม 2555 เวลา 16:34

  obeefon@hotmail.com

  ตอบลบ
 24. ไม่ระบุชื่อ27 มกราคม 2556 เวลา 01:18

  พิ่งสมัครเรียนเป็นเทอมแรก รู้สึกงงๆยังไม่เข้าใจวิธีการเรียนและอ่านหนังไม่ทันเพราะเนื้อหาหนังสือเยอะ เพื่อนๆมีวิธีง่ายๆที่จะทำความเข้าใจบ้างไหมค่ะ

  ตอบลบ
 25. อยากทราบคะแนนกิจกรรมที่ส่งไปค่ะ
  ตรวจสอบได้ไม๊คะ

  ตอบลบ
 26. ไม่ระบุชื่อ19 มีนาคม 2556 เวลา 18:30

  ดีมากค่ะดิฉันก็ลงทะเบียนเรียนอยู่ค่ะ

  ตอบลบ
 27. ทำเสร็จเรียบร้อยละคะ แต่มาดูแนวทางหน่อย ขอบคุณมากคะ
  ใครเรียนโภชนา แอดมาหน่อยนะคะ http://facebook.com/cakes.caramel

  ตอบลบ
 28. ไม่ระบุชื่อ22 ธันวาคม 2556 เวลา 16:10

  ใครเรียนทักษะชีวิตมั่งช่วยเราหน่อย หัวมันตื้อไปหมดกับกิจกรรม

  ตอบลบ
 29. เรียนเหมือนกันแต่ยังไม่ได้หนังเลย

  ตอบลบ
 30. รบกวนแนะนำด้วยนะค่ะ เพิ่งสมัครเป็นนักศึกษา แขนงวิชา วิทยาการอาหารและโภชนาการ ค่ะ

  ตอบลบ
 31. คำตอบกิจกรรมใช้ ดินสอเขียนหรือปากกาคับ

  ตอบลบ
 32. การทำกิจกรรมต้องเขียนหัวข้อคำถามใหมครับ

  ตอบลบ
 33. มีแนวทางคำตอบของวิชาสถิติ วิจัย และการประเมิน รหัสวิชา 20302 มั้ยคะ

  ตอบลบ