วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555

มะกรูดตัดใบ ป้อนโรงงานน้ำพริก สร้างรายได้ทุกวัน

เกษตรกรหลายพื้นที่มักประสบปัญหาการเพาะปลูกพืชไม่ได้ผล ส่วนใหญ่เกิดจากดินขาดความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากการปลูกพืชชนิดเดียวซ้ำกันหลายปี ไม่มีการปลูกพืชหมุนเวียน อีกทั้งมีการใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ดินมีสภาพเป็นกรด ขาดความอุดมสมบูรณ์ ดินที่เคยร่วนซุยกลายเป็นดินเหนียวแน่น การระบายน้ำไม่ดี ที่สำคัญเป็นดินที่ขาดจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อดินและพืช ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นดินตาย ไม่ว่าจะมีการใส่ปุ๋ยบำรุงพืชดีเพียงใดก็มักไม่ได้ผล พืชจะเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ ดังนั้น ทางที่ดีก่อนปลูกพืชชนิดใดก็ตามต้องมีการเตรียมดิน ปรับสภาพดินเพื่อให้เหมาะสำหรับการงอกของเมล็ด การปลูกพืชและการเจริญเติบโตของพืช เช่น การไถ การย่อยดิน และการกำจัดวัชพืช ซึ่งหลากหลายปัญหานะค่ะ วันนี้เราจะนำการปลูกมะกรูดตัดใบมาฝากเพื่อนๆ ผู้ติดตามบล็อก Poo nita farm (ภูนิตาฟาร์ม) ค่ะ เพราะมะกรูดนอกจากจะนำปรุงแต่งรสชาติของอาหารแล้ว ยังสามารถจะแปรรูปได้หลายอย่างรวมทั้งจะปลูกเป็นอาชีพเสริม หรืออาชีพหลักของเกษตรกรได้เลยทีเดียว...และมะกรูด ก็เป็นพืชที่ชอบดินที่มีการระบายน้ำที่ดี น้ำไม่ท่วมขังเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเกษตรกรก็ต้องดูแลเอาใจใส่เพื่อผลผลิตที่ดีค่ะ
วิธีการปลูก
สภาพพื้นที่ปลูกต้นมะกรูดต้องมีการระบายน้ำที่ดี น้ำไม่ท่วมขัง มีระดับ pH 5.5-7.0 ดินมีอินทรียวัตถุสูง เนื่องจากระยะปลูกมะกรูดมีความสัมพันธ์กับการเตรียมแปลงและจำนวนต้นปลูก ความกว้างของแปลง
ปลูก 1 เมตร ยกระดับความสูงของแปลงประมาณ 20-25 เซนติเมตร ความห่างระหว่างจุดกึ่งกลางของแปลง 1.5 เมตร ระยะปลูกห่างระหว่างต้น 50 เซนติเมตร ปลูกแบบสลับฟันปลา
การใช้ระยะปลูกที่ห่างกว่านี้ไม่มีความจำเป็นเนื่องจากการผลิตใบมะกรูดต้องอาศัยกรรมวิธีในการตัดแต่งซึ่งเท่ากับเป็นการควบคุมขนาดพุ่มต้นพร้อมกันด้วย กิ่งพันธุ์สามารถใช้ต้นพันธุ์ที่ขยายพันธุ์จากการเพาะเมล็ด กิ่งปักชำ หรือกิ่งตอนก็ได้ แต่ต้นพันธุ์มะกรูดที่จะนำมาใช้ปลูกจะต้องปลอดจากโรคแคงเคอร์ หากโรคแพร่ระบาดเข้าไปในแปลงปลูกแล้ว ก็ยากที่จะกำจัดได้และมีปัญหาต่อการส่งออก
มะกรูดที่นิยมปลูกแบ่งออกได้เป็น 2 สายพันธุ์หลัก
แบ่งออกเป็น 2 สายพันธุ์หลัก คือ สายพันธุ์ที่ให้ผลมะกรูดดกตลอดปี ผิวผลค่อนข้างเรียบและผลมีขนาดเล็กอีกสายพันธุ์หนึ่งเป็นพันธุ์ผลใหญ่และติดเป็นพวง ลักษณะของผลมีตะปุ่มตะป่ำคล้ายหูดและมีใบขนาดใหญ่ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่เหมาะที่จะปลูกเพื่อผลิตใบและผลขายส่งโรงงานแปรรูปน้ำมันหอมระเหย เครื่องอุปโภคหลายชนิด อาทิ สบู่ ยาสีฟัน น้ำยาล้างจาน เครื่องสำอาง ฯลฯ ล้วนแต่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยจากใบและผลมะกรูด ยังมีข้อมูลบริษัทบางแห่งมีการนำเอาใบมะกรูดไปตากแห้งและบดให้ละเอียด ปั้นเป็นลูกกลอนเพื่อส่งออก บ้างก็นำเอาไปเป็นส่วนผสมในอาหารไก่เพื่อช่วยต้านทานโรค ในทางการแพทย์แผนไทยมีการใช้มะกรูดเป็นยาหรือส่วนผสมของยาต่างๆ อาทิ น้ำในผลมะกรูดแก้อาการท้องอืด ช่วยให้เจริญอาหาร น้ำมะกรูดใช้ดองยาเพื่อใช้ฟอกเลือดและบำรุงโลหิตในสตรี ส่วนของเนื้อนำมาใช้เป็นยาแก้อาการปวดศีรษะ ส่วนของใบมะกรูดใช้เป็นยาขับลมในลำไส้ แก้อาการจุกเสียด
การปลูกมะกรูดเพื่อตัดใบขาย
ควรปลูกด้วยกิ่งตอน ก่อนจะปลูกควรนำปุ๋ยคอกมาใส่ผสมกับดิน เพื่อให้ดินมีอาหารอุดมสมบูรณ์ดี หลุมที่ปลูกมีขนาดกว้าง x ยาว x ลึก ประมาณ80เซนติเมตรก่อนที่จะวางพืชลงปลูกในหลุมควรหาใบไม้ใบหญ้าแห้งที่เน่าเปื่อยผุพังใส่รองก้นหลุมระยะปลูกประมาณ 5 x 5เมตร
เทคนิคในการปลูกคือ ก่อนอื่นจะต้องรู้หน้าใบและหลังใบ ในการปลูกส่วนของหน้าใบจะต้องหันสู่ทิศตะวันออก (ดวงอาทิตย์ขึ้นทางไหน หันใบไปทางนั้น) ฤดูกาลปลูกแนะนำให้ปลูกในช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาวจะดีที่สุด ถ้าปลูกในช่วงฤดูฝนมักจะพบปัญหาเรื่องโรคราเนื่องจากมีความชื้นสูง
ในการเตรียมหลุมปลูกต้นมะกรูดจะไม่รองก้นหลุมด้วยสารฆ่าแมลงในกลุ่มของสารคาร์โบฟูรานเพื่อป้องกันการทำลายจากปลวก จะใส่สารคาร์โบฟูรานหลังจากปลูกเสร็จ เพราะว่าปลวกหรือแมลงศัตรูในดินจะทำลายรากของต้นมะกรูดในช่วงผิวดินที่ลึกประมาณ 1-2 เซนติเมตร เท่านั้น ต้นมะกรูดจะตั้งตัวหลังจากปลูกไปได้ประมาณ 1 เดือน ให้ใช้ปุ๋ยยูเรียผสมกับปุ๋ยคอกเก่า (ขี้วัวเก่า) ใส่ให้กับต้นมะกรูด แต่ให้ใส่ห่างจากโคนต้นสัก 1 คืบ ถ้าเป็นช่วงฤดูแล้งให้ทำเปลือกถั่วเขียวมาคลุมโคนต้น อย่าให้ติดโคนต้นเช่นกัน ปุ๋ยที่ใส่ไปจะกระตุ้นการแตกยอดให้เร็วขึ้น
การปฏิบัติดูแลรักษา
การให้น้ำ ในระยะที่ปลูกมะกรูดใหม่ ๆ ต้องหมั่นรดน้ำให้ความชุ่มชื้นแก่พืช จะทำให้พืชตั้งตัวได้เร็ว แตกใบอ่อนกิ่งอ่อนดี
การใส่ปุ๋ย ควรใส่ปุ๋ยเพิ่มธาตุอาหารให้พืชเป็นครั้งคราว ซึ่งอาจเป็นปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยวิทยาศาสตร์ และปุ๋ยชีวภาพก็ได้ ปกติจะรับประทานใบมะกรูดเป็นอาหารจึงมักใช้ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูง เช่น 20-14-14 หรือใส่ปุ๋ยพื้น เช่น 15-15-15
สูตรให้ปุ๋ย :
ทางราก..... ขี้วัว - แกลบดิบ - ยิบซั่ม 6 เดือน/ครั้ง.....ให้ "ปุ๋ยน้ำชีวภาพระเบิด เถิดเทิง 30-10-10 อัตรา 2 ล./ไร่/เดือน (อ้างอิงจากข้อมูล เกษตรลุงคิม)
ทางใบ...... ให้ "ไบโออิ + ยูเรีย จี. + จิ๊บเบอเรลลิน" 1-2 รอบห่างกันรอบละ 5-7 วัน หลังตัดยอดเก็บใบ
หมายเหตุ :
- พืชตระกูลส้มต้องการ แม็กเนเซียม-สังกะสี สูง
- ยูเรีย จี, จิ๊บเบอเรลลิน. ช่วยให้แตกยอดใหม่เร็ว
- ให้สารอาหารตามนี้แล้วไม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่ม เพราะมีแล้วอย่างเพียงพอสำหรับ มะกรูดตัดใบ
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช จะมีหนอนของผีเสื้อกลางคืนกัดกินใบมะกรูดและยอดอ่อน จึงควรตรวจตราจับหนอนดังกล่าวในเวลาเช้าแล้วทำลายทิ้งเสีย
การดูแลรักษาหลังการปลูก ในช่วง 1-2 เดือนแรกก็เพียงแต่รดน้ำเช้าเย็นเท่านั้น และเมื่ออายุปลูกได้ 8 เดือน จึงบำรุงต้นอีกครั้ง โดยใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ใส่รอบๆ บริเวณโคนต้น การให้น้ำก็จะลดลงเหลือเพียงวันละครั้งเดียว เมื่อต้นมะกรูดขึ้นปีที่ 2 ก็เริ่มที่จะเก็บผลผลิตตัดใบไปจำหน่ายได้เลย
วิธีตัดใบเพื่อนำไปขาย ให้เลือกตัดกิ่งที่ยาวๆ คล้ายกับเราตัดแต่งกิ่ง เพียงแต่ต้องตัดให้ยาวไว้ ไม่ต้องตัดซอยสั้น หรือให้กิ่งตัดมีความยาว 50 เซนติเมตร ขึ้นไป ส่วนต้นมะกรูดให้แต่งซอยสั้น ทำเพื่อเป็นการพักต้นไปเลยหลังจากนั้น นำมามัดเป็นกำๆ 1 กำ มีอยู่ 7-8 กิ่ง
เมื่อเก็บผลผลิตที่ต้องการหมดคงเหลือแต่ต้นมะกรูด จะพักต้นไว้ประมาณ 4 เดือน เพื่อได้บำรุงต้นให้แตกกิ่งก้านออกมาอีก ในช่วงนี้จะจ้างแรงงานมาทำแปลง ในการพรวนดินรอบๆ ต้น ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช และนำโคลนที่อยู่ในท้องร่องสวน ขึ้นมากลบบริเวณโคนต้นเพื่อเป็นการเพิ่มธาตุอาหารให้กับต้นมะกรูด หลังจากนั้น ต้นมะกรูดจะให้ผลผลิตใบได้อีกรอบ ทำหมุนเวียนกันไปจนครบทั้งหมดมะกรูดเชิงการค้านั้น จะมุ่งเน้นเฉพาะการเจริญเติบโตด้านกิ่งใบเป็นหลัก การตัดแต่งเป็นการกระตุ้นให้มีการผลิตาและยังส่งเสริมในด้านการเจริญเติบโต ทางกิ่งใบรวมทั้งระยะปลูกและจำนวต้นที่ปลูกจะต้องมีความ
เหมาะสมในเรื่องของการดูแลรักษาต้นมะกรูดเพื่อตัดใบขายนั้น ควรจะมีการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันรักษาใบให้ดี โดยเฉพาะในช่วงของการแตกใบอ่อนจะพบการระบาดของหนอนชอนใบ แนะนำให้ฉีดพ่นสารโปรวาโด อัตรา 1-2 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร (1 ปี๊บ) เป็นที่ทราบกันดีว่า สารโปรวาโดเป็นสารในกลุ่มอิมิดาคลอพริดที่ใช้อัตราน้อยที่สุด และเมื่อคำนวณต้นทุนการผลิตต่ำกว่าสารอิมิดาคลอพริดชนิดอื่นๆ นอกจากนั้น เกษตรกรที่ปลูกต้นมะกรูดจะต้องควบคุมโรคแคงเกอร์ให้ได้ โดยภาพรวมแล้วการปลูกมะกรูดมีการดูแลรักษาที่น้อยกว่าการปลูกมะนาวและพืชตระกูลส้มชนิดอื่นๆ
การเก็บเกี่ยวใบมะกรูดครั้งแรกเมื่อปลูกไปประมาณ 4-6 เดือน จะเริ่มการตัดแต่งกิ่งโดยตัดให้อยู่ในระดับความสูง 60-80 เซนติเมตร จากผิวดิน กำจัดกิ่งที่อยู่ในแนวนอนออกไป ภายหลังการตัดแต่งแล้ว ตาจะเริ่มผลิ ผลจากการศึกษา การผลิตใบมะกรูดควรปฏิบัติดังนี้ กิ่งควรอยู่ในแนวตั้งฉากหรือเกือบตั้งฉาก จะให้จำนวนกิ่ง จำนวนใบต่อกิ่งและขนาดใบที่ใหญ่
ระดับของการตัดแต่ง ไม่ควรตัดแต่งเกินครึ่งหนึ่งของความยาวกิ่ง หากตัดเหลือตอกิ่งมีผลทำให้การผลิตายืดเวลาออกไป ขนาดของกิ่งที่เหมาะสม ควรเป็นกิ่งที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 เซนติเมตร.
การบังคับการออกดอก หากปลูกให้ออกดอกตามธรรมชาติแล้ว ก็จะได้ดอกในช่วงฤดูหนาว อายุผลยังไม่ทราบแน่นอน แต่คาดว่าจะใกล้เคียงกับมะนาว คือจากดอกบานถึงเก็บเกี่ยวได้ ประมาณ 4 เดือนครึ่ง อย่างไรก็ตาม จากผลการทดลองใช้สารชะลอการเจริญเติบโตพาโคลบิวทราโซล ร่วมกับการตัดปลายยอดพบว่าสามารถชักนำให้ต้นมะกรูดมีการออกดอกได้ดีมาก โดย ต้นมะกรูดเริ่มออกดอกภายหลังการตัดยอด ประมาณ 90 วัน และมีดอกมากที่สุดในช่วงระหว่าง 100-120 วัน
แนะนำให้เกษตรกรที่จะปลูกมะกรูดในพื้นที่ 1 ไร่
ให้ปลูกด้วยการใช้ต้นมะกรูดเสียบยอดและควรใช้พันธุ์ที่มีขนาดใบใหญ่และผลตะปุ่มตะป่ำ (เสียบบนต้นตอมะนาวพวง รากมะนาวพวงหากินเก่งทำให้ต้นเจริญเติบโตไว) ที่ไม่ส่งเสริมให้ปลูกโดยการใช้กิ่งตอนเนื่องจากเมื่อต้นใหญ่ขึ้นมีโอกาสโค่นล้มได้ง่าย วิธีการเสียบยอดมะกรูดควรใช้วิธีการเสียบแบบผ่าลิ่ม ต้นตอจะใช้กิ่งมะนาวพวงโดยเลือกกิ่งที่มีลักษณะกลางแก่กลางอ่อนที่มีขนาดต้นประมาณแท่งดินสอ (วิธีสังเกตต้นตอที่ดีเปลือกผิวจะมีลายที่ชาวบ้านเรียกว่า "ลายนกคุ้ม" จะดีมาก) สำหรับยอดพันธุ์มะกรูดที่จะนำมาเสียบควรเลือกกิ่งที่มีความสมบูรณ์และใบสวย ขนาดของยอดที่ตัดมาเสียบให้มีความยาวประมาณ 30-50 เซนติเมตร และขนาดของยอดควรใหญ่ใกล้เคียงกับต้นตอ ข้อดีของการปลูกต้นมะกรูดที่ได้จากการเสียบยอดแบบผ่าลิ่มคือ ระบบรากจะดีมาก เมื่อแผลจากการเสียบประสานเชื่อมติดสนิทจะเหมือนกับต้นเพาะเมล็ด ต้นจะเจริญเติบโตได้เร็วมาก
ในพื้นที่ 1 ไร่ จะปลูกมะกรูดได้ 400 ต้น โดยใช้พื้นที่ปลูก 2x2 เมตร และแซมด้วยการปลูกกล้วยน้ำว้าเพื่อช่วยเป็นร่มเงาในปีแรก เมื่อต้นมะกรูดมีอายุได้ 1 ปีเต็ม เราจะได้กล้วยต้นละ 1 เครือ เป็นรายได้เสริม ให้โค่นต้นกล้วยทิ้งเมื่อต้นมะกรูดมีอายุเข้าปีที่ 3 เริ่มตัดใบมะกรูดขายได้ทุกๆ 3 เดือน เมื่อคิดเป็นเงินจากการขายใบมะกรูด 70 บาท ต่อต้น ต่อรุ่น จะได้เงิน 28,000 บาท (ใน 1 ปี จะมีรายได้จากการขายใบมะกรูดถึง 112,000 บาท ต่อไร่) สภาพพื้นที่ปลูกควรเลือกสภาพดินร่วนปนทรายที่มีการระบายน้ำที่ดีและเตรียมแปลงแบบลูกฟูกเพื่อช่วยการระบายน้ำ จุดสำคัญที่สุดของการปลูกมะกรูดเพื่อตัดใบขาย

นั้นจะต้องมีสภาพแหล่งน้ำที่สมบูรณ์ (ถ้าแหล่งน้ำไม่สมบูรณ์อาจจะตัดใบมะกรูดได้เพียงปีละครั้งเท่านั้น)สำหรับพื้นที่ที่พบว่ามีลมพัดแรงจำเป็นจะต้องปลูกต้นไม้กันลม เกษตรกรควรจะปลูกต้นสนปฎิพัทธ์ ไผ่รวกหรือไผ่ชนิดอื่นๆ เป็นแนวกันลมก็ได้ หรืออาจจะปลูกกล้วยหินซึ่งจัดเป็นกล้วยท้องถิ่นของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทางชมรมเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตร ได้มีการนำต้นพันธุ์กล้วยหินมาจากไร่ บี.เอ็น ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ มาปลูกรอบแปลงปลูกไม้ผล ผลปรากฏว่าต้นกล้วยหินซึ่งจัดเป็นกล้วยที่ลำต้นสูงใหญ่ใช้เป็นแนวกันลมได้อย่างดีไม่แพ้ไม้ชนิดอื่นๆ ยังมีคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับเกษตรกรที่ปลูกกล้วยไข่ว่า ควรจะปลูกกล้วยหินเป็นแนวกันลมล้อมรอบแปลงกล้วยไข่
การตลาดและการจำหน่าย
สำหรับใบมะกรูดที่มีตำหนิโรงงานที่รับซื้อใบและผลมะกรูดก็รับซื้อทั้งหมดเพื่อจะนำไปผลิตเป็นน้ำมันหอมระเหย จะมีการรับซื้อทั้งใบและผลโดยรับซื้อเป็นกิโลกรัม รูปแบบของการรับซื้อจะมีรถพร้อมคนงานไปตัดใบและผลมะกรูดถึงสวน รถปิคอัพแต่ละคันจะต้องตัดใบมะกรูดได้อย่างน้อยวันละ 500 กิโลกรัม

โดยจะเริ่มลงมือประมาณ 9 โมงเช้า-ประมาณบ่าย 2 โมง จะเสร็จเรียบร้อย ขนใบมะกรูดมารวบรวมไว้ในที่ร่มเพื่อเตรียมส่งโรงงานและจะเก็บใบและผลมะกรูดได้ไม่เกิน 3 วัน เจ้าของสวนเพียงแต่นัดวันเวลาให้ไปตัดเท่านั้น ราคารับซื้อถึงสวนถ้าเป็นใบที่สวยจะรับซื้อเฉลี่ยกิโลกรัมละ 7-10 บาท ส่วนใบที่มีตำหนิหรือมีร่องรอยของการทำลายของ
โรคและแมลง (เช่น หนอนชอนใบ เพลี้ยไฟ และไร เป็นต้น) จะรับซื้อในราคากิโลกรัมละ 3 บาท ส่วนของผลมะกรูดจะรับซื้อทั้งหมด (แยกเฉพาะผลเน่าออก) โดยใช้วิธีการเขย่าต้น ในราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 3 บาท เช่นกัน ปัจจุบันพื้นที่ปลูกมะกรูดในเชิงพาณิชย์ยังมีน้อยมากและยังมีเกษตรกรอีกจำนวนมากที่ยังไม่ทราบว่าใบและมะกรูดมีตลาดดีกว่าพืชอีกหลายชนิด และเป็นพืชที่มีการจัดการดูแลรักษาไม่ยุ่งยากเหมือนพืชตระกูลส้มชนิดอื่นๆ แหล่งผลิตใบและผลมะกรูดที่สำคัญในปัจจุบันนี้จะอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดอุทัยธานีเทคนิคสำคัญในการจัดการในแปลงปลูกมะกรูดมีดังนี้ จะใช้ผ้าพลาสติกคลุมแปลงปลูกหรือใช้ฟางข้าวคลุมแปลง เพื่อป้องกันวัชพืชและช่วยรักษาความชื้น หากมีการใช้ผ้าพลาสติกคลุมแปลงแล้ว ระบบการให้น้ำจำเป็นต้องใช้เป็นแบบน้ำหยดที่มีการให้ปุ๋ยไปกับน้ำพร้อมกันด้วย สำหรับแปลงปลูกที่ไม่ได้มีการใช้ผ้าพลาสติกแล้ว ก็สามารถเลือกใช้การให้น้ำระบบต่าง ๆ ที่มีอยู่ตามความเหมาะสมได้ การให้ปุ๋ย ผลจากการตัดใบมะกรูดนั้นเป็นการนำเอาแร่ธาตุอาหารออกไปจากดินอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นที่จะต้องให้ปุ๋ยชดเชยกลับคืนให้กับต้นดังเดิม ระดับของปริมาณธาตุอาหาร N-P-K ควรมีสัดส่วนประมาณ 5 : 1 : 3 หรือ 5 : 1 : 4 หรือใกล้เคียงกัน
วิธีปักชำกิ่งมะกรูดด้วยต้นตอมะนาวพวง
เตรียมดินเพาะชำโดยใช้ขี้เถ้า 1 ส่วน ดินดำ 2 ส่วน ใส่ถุงดำขนาด 4x7 นิ้ว แต่ต้องเป็นวัสดุที่แห้ง เพราะถ้าเปียกชื้นจะทำให้เกิดเสี้ยนดิน
จัดหากิ่งพันธุ์มะกรูดและกิ่งพันธุ์มะนาวพวง โดยคัดเลือกกิ่งที่สมบูรณ์ สภาพดี อายุที่เหมาะสม สังเกตจากลายนกคุ้ม คือ มีลายดำแซมยาว และต้องคัดขนาดที่ใกล้เคียงกัน ตัดกิ่งตอมะนาวพวงเป็นท่อนยาวประมาณ 4-5 เซนติเมตร ควรทำตำหนิโคนกิ่ง ป้องกันการสับสนในการเสียบยอด ก่อนผ่ากลางที่ปลายกิ่งด้วยมีดที่คมไม่เป็นสนิม ลึกประมาณ 3 เซนติเมตร เฉือนกิ่งมะกรูดที่เตรียมไว้ทั้ง 2 ด้านให้เป็นลิ่ม ขนาดแผลเท่ากับความลึกของแผลต้นตอที่เตรียมไว้ เสียบยอดพันธุ์ดีลงในแผลของต้นตอ ให้รอยแผลตรงกัน แล้วใช้ผ้าพลาสติกพันจากล่างขึ้นบน ให้คลุมแผลจนเต็ม ก่อนพันรัดให้แน่น นำต้นพันธุ์ไปชำในถุงดินที่เตรียมไว้ โดยรดน้ำให้ความชื้นที่พอเหมาะ สังเกตจากการบีบดูไม่ให้แฉะเกินไป ใช้ไม้แทงลงดินก่อนนำต้นพันธุ์ลงชำในถุง นำไปเก็บไว้ในโรงอบพลาสติกไม่ต้องรดน้ำ ทิ้งไว้นาน 60 วัน รอยแผลจะประสานกันดี และนำออกมาพักไว้ในโรงเรือนอย่างน้อย 7 วัน ก็สามารถนำไปปลูกได้ตามปกติ
วิธีทาบกิ่งมะกรูดด้วยต้นตอมะนาวพวง
เตรียมอุปกรณ์และวัสดุ ขุยมะพร้าวที่ร่อนด้วยตะแกรง เพื่อนำใยมะพร้าวออกให้เหลือเฉพาะขุยมะพร้าว นำไปใส่ถุงพลาสติกใส (ถุงใส่ของร้อน) ขนาด 3x5 นิ้ว ก่อนที่จะจัดหากิ่งมะนาวพวง โดยใช้กิ่งที่สมบูรณ์ สภาพดี อายุที่เหมาะสม สังเกตจากกิ่งมีลายนกคุ้ม คือ มีลายดำแซมยาว นำมาตัดเฉียงควรทำตำหนิโคนกิ่ง ป้องกันการสับสนในการปักชำ ความยาวของกิ่งประมาณ 4-5 นิ้ว จุ่มโคนกิ่งด้วยน้ำฮอร์โมนเร่งรากที่เตรียมไว้ ทิ้งไว้ให้แห้งก่อนที่จะชำลงในถุงขุยมะพร้าวที่มีความชื้นพอประมาณ ทดสอบด้วยการทำให้ขุยมะพร้าวเป็นก้อน แต่ไม่ถึงกับมีน้ำไหลออกตามง่ามนิ้วมือ ผูกปากถุงด้วยเชือกพลาสติก คัดกิ่งมะกรูดเป็นกิ่งพันธุ์ เลือกกิ่งที่สมบูรณ์ไม่มีโรค มีขนาดใกล้เคียงกับต้นตอ
ปาดเฉียงขึ้นบนกิ่งมะกรูดที่ได้เลือกไว้ด้วยมีดที่คมไม่เป็นสนิม ลึกประมาณ 2-3 เซนติเมตร เฉือนต้นตอมะนาวพวงที่เตรียมไว้ให้เป็นปากฉลาม ขนาดแผลเท่ากับความลึกของแผลกิ่งพันธุ์ดีที่เตรียมไว้ เสียบต้นตอลงในแผลของกิ่งพันธุ์ดี ให้รอยแผลตรงกัน แล้วใช้พลาสติกพันจากล่างขึ้นบนให้คลุมแผลจนเต็ม ก่อนพันรัดให้แน่น ทิ้งไว้ประมาณ 45 วัน ต้นตอจะใช้อาหารและน้ำจากต้นของกิ่งพันธุ์ จนเกิดรากเต็มถุง ตัดออกมาใส่ถุงดำ อบไว้ในตู้อบพลาสติกประมาณ 20 วัน จึงนำออกมาไว้ข้างนอกจนกว่ารากจะออกมาให้เห็นนอกถุง ทรงต้นจะสมบูรณ์ ใช้เวลาประมาณเดือนกว่าสามารถจำหน่ายได้ ผลผลิตที่ได้คุ้มค่า คือ ปลูกในระยะชิด 2x2 เมตร ไร่ละ 400 ต้น

หลังปลูก 9 เดือน ผลผลิตไม่เกิน 100 กิโลกรัม จะสามารถตัดใบได้ 3 เดือนต่อครั้ง ตัดครั้งที่ 6 ขึ้นไป ผลผลิตประมาณ 1,000 กิโลกรัม/ไร่ ซึ่งถ้าอายุ 3-4 ปีขึ้นไป จะสามารถตัดใบจำหน่ายได้ต้นละประมาณ 100 บาท ในส่วนของราคา ประมาณ 8 บาท/กก.
การนำไปปลูกต้องรู้ถึงเคล็ดลับการปลูก คือ จะต้องให้หน้าใบหันไปทางแสงแดด ถ้าหันหลังใบจะทำให้ลำต้นบิดไส้ลำต้นแตกต้นจะแคระแกรน ไม่ยอมโต ราคาจำหน่ายที่เรือนเพาะชำต้นละ 25 บาท ถ้าให้ไปปลูกให้ก็ขอเพิ่มอีกต้นละ 5 บาท
การปลูกต้นมะกรูดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการผลิตใบแล้วควรปลูกในระยะชิดโดยเลือกกิ่งที่ทำมุมในแนว

ตั้งฉากเพื่อให้ได้ผลผลิตของจำนวนใบที่มากกว่าและขนาดใบที่ใหญ่กว่า โดยที่แต่ละรอบของการผลิตใช้ระยะเวลาตั้งแต่ตัดแต่งจนถึงเก็บเกี่ยวแล้วไม่เกิน 40 วัน เมื่อเป็นดังนี้แต่ละต้นใน 1 ปี จึงสามารถเก็บเกี่ยวใบมะกรูดได้ถึง 9 ครั้ง แต่ถ้าหากสามารถร่น
ระยะเวลาเหลืองเพียง 30 วันแล้ว ก็จะเพิ่มได้เป็น 12 ครั้งต่อปี40 วัน เมื่อเป็นดังนี้แต่ละต้นใน 1 ปี จึงสามารถเก็บเกี่ยวใบมะกรูดได้ถึง 9 ครั้ง แต่ถ้าหากสามารถร่นระยะเวลาเหลืองเพียง 30 วันแล้ว ก็จะเพิ่ม
ได้เป็น 12 ครั้งต่อปี30 วันแล้ว ก็จะเพิ่มได้เป็น 12 ครั้งต่อปี การเลือกกิ่งที่ยู่ในแนวตั้งตรงซึ่งจะได้ขนาด
ของกิ่งและใบที่ใหญ่กว่า ไม่ควรใช้กิ่งในแนวนอน อายุของกิ่งและใบที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้อยู่ในช่วงระหว่าง 33 – 40 วันภายหลังการตัดแต่งอายุของกิ่งและใบที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้อยู่ในช่วงระหว่าง 33 – 40 วันภายหลังการตัดแต่ง

เจ้าของบล็อกต้องขออภัยเป็นอย่างสูง สำหรับการนำข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาลงและไม่ได้ระบุ เครดิตให้ซึ่งอาจเป็นการแอบอ้างข้อมูลของท่านตั้งแต่แรก ดังนั้นจึงกราบขออภัยที่นำข้อมูลของทุกท่านที่ได้นำมาลง และขณะนี้ได้ทำการแก้ไขแล้ว และขอน้อมรับความผิดพลาดนี้ไว้เพียงคนเดียวซึ่งเจตนาของเจ้าของบล็อกเพียงเพื่อให้ความรู้เพื่อเป็นแนวทางสำหรับเกษตรกรเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาเป็นอย่างอื่นแต่อย่างใด จึงกราบขอโทษทุกแหล่งข้อมูลด้วยความจริงใจ ...หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลทุกข้อมูลที่ระบุอยู่ในบล็อกของเรา จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ได้อ่านและเกษตรกรที่สนใจ ..ขอบคุณค่ะ.. 

ขอขอบคุณ ภาพบางส่วน : ตลาดสี่มุมเมืองและจาก http://www.kasetloongkim.com/www.limejuite.wordpress.com
ข้อมูลบางส่วนจาก : http://www.kasetloongkim.com/ www.limejuite.wordpress.com
ข้อมูลบางส่วน : กรมวิชาการเกษตร

125 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ1 พฤษภาคม 2557 เวลา 22:41

  ขายส่งลูกมะกรูด กิโลกรัมละ 16 บาท ส่งถึงที่ กรุงเทพ ปริมณฑล 0814226978

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ25 กันยายน 2557 เวลา 10:18

   ใบราคาเท่าไรครับ

   ลบ
  2. มีขั้นต่ำไหมค่ะ

   ลบ
  3. ราคาใบกับลูกช่วงนี้ราคาเท่าไรคับ แล้วส่งที่ไหน

   ลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ4 พฤษภาคม 2557 เวลา 12:09

  มีลูกและใบมะกรูดสามารถส่งได้ทั้งปี 0843410457

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ผมรับซื้อคับพี่ โทรไม่ติดเลย ติดต่อทางไหนได้อีกคับ ผมก็รับทั้งปีคับ

   ลบ
  2. รับซื้อใบมะกรูดแห้งมัยครับ.ให้ราคาเท่าไรครับ.ผมส่ง300-500กิโลกรัม/อาทิตย์

   ลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ13 กรกฎาคม 2557 เวลา 18:25

  0810182454คับสน.ใจที่จะส่งคับ

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ15 กรกฎาคม 2557 เวลา 14:53

  สนใจปลูกครับ...แต่ไม่รู้จะใช้พันธ์ุใด....และจะส่งโรงงานใดครับ..อยู่สกลนครครับ...ช่วยแนะนำด้วยครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. สนใจสอบถามได้คะ
   เข้าดูข้อมูลทางไร่ เราได้เรยคะ
   http://raimagudsisupan.lnwshop.com/

   ลบ
  2. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1669986839880944&id=100006089319071&pnref=story

   ลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ11 สิงหาคม 2557 เวลา 21:20

  มีใบมะกรูดจำหน่ายตลอดทั้งปีทั้งเด็ดใบและติดกิ่งคะ 0926060400

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ26 สิงหาคม 2557 เวลา 19:56

  มีใบมะกูดเด็ดใบจำหน่ายมี gap รับรองคุณภาพสนใจติดต่อที่ตะไคร้ไร่ชมจันทร์สุพรรณบุรี 081-0188542

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ25 กันยายน 2557 เวลา 10:13

  อยู่นนบุรีส่งที่ไหนดีครับ 0859476772

  ตอบลบ
 8. ลูกมะกรุดเขาเอาทำอะไรกันครับ

  ตอบลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ14 ธันวาคม 2557 เวลา 16:24

  ผมมีใบมะกรูดปลูกเอง10ไร่แต่หาที่ขายไม่ได้ ใครสนใจรับซื้อ ติดต่อได้เลย0879319345 ตลอด24ชม. อยู่นนทบุรี ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ส่งรูปต้นและสวนให้ดูหน่อยครับ

   ลบ
  2. ส่งรูต้นและสวนให้ดูหน่อยครับ

   ลบ
  3. อยากได้ลูกมะกรูดค่ะ ไม่ทราบว่ามีไม๊คะ

   ลบ
  4. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

   ลบ
  5. ผมปลูกมะกูดไว้10ไร่ใครสนใจติดต่อได้ครับ
   0898845903แจ๊กครับ

   ลบ
 10. รับส่งใบมะกรูด ลูกมะกรูดให้ แม่ค่า ตลาด
  นครปฐม ครับ สนใจติดต่อ 081_0182454 คุณโอครับ ราคา ขึ้นลงตามตลาดครับคุยกัน

  ตอบลบ
 11. มีใครขายลูกมะกรูด อยู่ใกล้บางบัวทองบ้างคะ สามารถไปรับเองที่สวนได้ค่ะ อยากได้เอามาหมักค่ะ แต่ไม่ได้เอามากมายนะคะ เพราะหมักเอาไว้ใช้ในครัวเรือนเท่านั้นค่ะ สักประมาณ 15 โลค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ4 กันยายน 2558 เวลา 16:04

   มีค่ะตอนนี้ยังอยากได้มะกรูดอยู่ไหมค่ะ 0931693426

   ลบ
 12. สภาวะการปลูกมะกรูดขายใบ ตอนนี้เป็นไงบ้างครับ มีตลาดรับซื้อเยอะไหมครับ แล้วสายพันธ์นี้มีพันธ์อะไรบ้าง ต้นพันธ์ขายมีขายที่ไหนครับ

  ตอบลบ
 13. สภาวะการปลูกมะกรูดขายใบ ตอนนี้เป็นไงบ้างครับ มีตลาดรับซื้อเยอะไหมครับ แล้วสายพันธ์นี้มีพันธ์อะไรบ้าง ต้นพันธ์ขายมีขายที่ไหนครับ

  ตอบลบ
 14. สนใจอยากปลูกมะกูดค่ะต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. สนใจจะปลูก มะกรูดติดต่อสอบถามทางไร่
   ไร่มะกรูดศรีสุพรรณ 098-4705290

   ลบ
  2. ไร่มะกรูดศรีสุพรรณอยู่ตรงไหนค่ะ

   ลบ
 15. สนใจเหมือนกันคะ..ตอนนี้กำลังสะสมกิ่งตอนอยู่..และกำลังมองหาตลาดส่ง

  ตอบลบ
 16. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 17. รับซื้อค่ะ ยินดีไปตัดเองที่สวน 0823312159

  ตอบลบ
 18. มีใบมะกรูดตากแห้งครับ ไม่ทราบว่าจะไปส่งที่ไหนได้ครับ

  ตอบลบ
 19. สนใจใบมะกรูดอบแห้งค่ะ ความชื้นไม่เกิน 4% ใช้ผลิตในโรงงานอาหารแถวนครปฐมค่ะ
  ID line Ok_eang

  ตอบลบ
 20. ทางไร่มะกรูดศรีสุพรรณ สุพรรณบุรี มีใบมะกรูดเด็ดพร้อมจำหน่าย
  ใจใจติดต่อสอบถามได้คะ มีพร้อมส่ง098-4705290
  หรือ http://raimagudsisupan.lnwshop.com/

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. สนใจรับซื้อใบสดเด็ดคะสนใจติดต่อนะคะ 0629266366ninoi

   ลบ
 21. ใช้สำหรับเงินกู้ของคุณออนไลน์วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายทุกชนิดและเริ่มต้น
  เงินกู้ของคุณในอัตรา 3%
  ติดต่อเราวันนี้
  raphealjefferyfinance@gmail.com
  กรอกข้อมูลในรูปแบบของการประยุกต์ใช้เงินกู้

  ชื่อ:
  ประเทศ:
  สถานะ:
  หมายเลขโทรศัพท์:
  อายุ:
  อาชีพ:
  จำนวนเงินกู้ที่จำเป็น:
  ระยะเวลา:
  เว็บไซต์: raphealjefferyfinance@gmail.com

  ผบ. นายเจฟฟรีย์

  ตอบลบ
 22. มีใบมะกรูดลูกมะกรูดพร้อมส่งค่ะ. สิ้นค้าปลอดสารพิษมีสิ้นค้าส่งตลอดปีสนใจ. ติดต่อ062-2699948

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. อยู่แถวไหนคะรับซื้อใบเด็ดคะ

   ลบ
 23. สนใจปลูกครับแต่ไม่รู้จะใช้พันธ์ุใด....และจะส่งโรงงานใดครับ อยู่น่านครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ

  ตอบลบ
 24. สนใจปลูกมะกรูดค่ะ ตอนนี้ตลาดใบมะกรูดเป็นไงบ้างค่ะ อยู่สระบุรีค่ะ

  ตอบลบ
 25. ต้องการรับซื้อใบมะกรูดแบบเด็ดคับ รับซื้อทั้งปี เน้นปลอดสารเคมี ของผมเป็นใบรองนะคับไม่เอาเกรดA 0837893939 เอคับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. พี่ให้ไปส่งถึงที่ รึป่าวคะ พี่อยู่โซนไหนคะ

   ลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ4 พฤษภาคม 2559 เวลา 20:36

   นำไปทำอะไรครับ ผมปลูกแบบไม่ใช้สารเคมี กลุม่เกษตรอินทรีย์ อยู่กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี เบอร์ติดต่อ 083-0025675 ปลุกไว้ 2 ไร่

   ลบ
  3. ไม่ระบุชื่อ4 พฤษภาคม 2559 เวลา 20:37

   นำไปทำอะไรครับ ผมปลูกแบบไม่ใช้สารเคมี กลุม่เกษตรอินทรีย์ อยู่กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี เบอร์ติดต่อ 083-0025675 ปลุกไว้ 2 ไร่

   ลบ
  4. ผมปลูกมาแปดปีแล้วครับหาตลาดไม่ได้ 15 ไร่ 087-207-0603(ประยุทธ)

   ลบ
  5. ผมปลูกมาแปดปีแล้วครับหาตลาดไม่ได้ 15 ไร่ 087-207-0603(ประยุทธ)

   ลบ
  6. ที่สวน มีปลูกอยู่ค่ะ คุณเอ ให้ราคายังไงอ่ะค่ะ

   ลบ
  7. ยังรับอยู่ไหมคะ0818884337ค่ะ

   ลบ
 26. อยากทราบว่ามีตลาดรับซื้อ หรือที่สามารถมาตัดใบเองถึงที่มั้ยคะ มีโซนภาคเหนือมัั้ยคะ?

  ขอบคุณคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ19 มีนาคม 2559 เวลา 12:22

   สวัสดีคะ พี่อยู่เชียงใหม่ ต้องการใบมะกรูดสำหรับทำอบแห้ง คะ

   ลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ19 มีนาคม 2559 เวลา 12:26

   รับซื้อใบมะกรูด อยู่เชียงใหม่คะ ท่านใดสนใจมีใบมะกรูด ติดต่อ 0879111722 คะ

   ลบ
  3. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

   ลบ
  4. มีครับผมปลูกไว้ 15 ไร่ แปดปีแล้ว อุตรดิตถ์/0828796529

   ลบ
 27. มีลูกมะกรูดขายโลละ90บาทใบโลล่ะ 95บาทค่ะ นก 085-0566728 มีตลอดปีน้อยกว่า200โลค่าส่ง โลละ่3บาท มากกว่า200โลขึ้นมีตลอด ค่าส่งโล่ะ 2บาทค่ะ จัดส่งทั่วประเทศ

  ตอบลบ
 28. สนใจปลูกครับ...แต่ไม่รู้จะใช้พันธ์ุใด....และจะส่งโรงงานใดครับ.อยุ่สตูล.ครับ...ช่วยแนะนำด้วยครับ

  ตอบลบ
 29. ผมมี 5 ไร่ครับ ที่อุบลราชธานี ต้องการปลูกมะกรูดตัดใบ ต้องการพันธ์ซื้อที่ไหนครับ และพันธ์อะไรครับ

  ตอบลบ
 30. ผมมี 5 ไร่ครับ ที่อุบลราชธานี ต้องการปลูกมะกรูดตัดใบ ต้องการพันธ์ซื้อที่ไหนครับ และพันธ์อะไรครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

   ลบ
 31. มีใบจำนวนมากค่ะ 0895500821

  ตอบลบ
 32. มีใบจำนวนมากค่ะ 0895500821

  ตอบลบ
 33. ผมอยู่เชียงรายครับสนใจอยากปลูกมะกรูดตัดใบมีท่านใดรับเป็นลูกสวนบ้างครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ผมรับครับ

   ลบ
  2. ยังทันไหมเอ่ยข้ามปีเลย 0623367555รับชื้อค่ะ

   ลบ
 34. มีส่วนที่สิงห์บุรี ค่ะปลูกมะกรูด ปลอดสารพิษ ปกติมีคนมาตัดจะเก็บได้ประมาณ 350 กิโล ต่อครั้ง คนรับซื้อตัดเอง มีใครสนใจรับซื้อใบมะกรูดปลอดสารพิษมั้ยคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. สนใจรับซื้อเเละเสนอราคา ได้ที่ 094-550-3347 ค่ะ

   ลบ
  2. พี่ผมรับซื่อ 0965733269

   ลบ
 35. ไม่ระบุชื่อ23 สิงหาคม 2559 เวลา 09:47

  มีลูกมะกรูดจำหน่ายตลอดนะคะ เป็นต้นของชาวบ้านที่ปลูกไว้ในบ้านปลอดสารเคมี 100% สามารถจัดส่งได้ค่ะ สั่งขั้นต่ำ 800 โลขึ้นไปนะคะ สนใจติดต่อ 0833206822 (ยุ้ย) 0810316330 (เค)

  ตอบลบ
 36. รังซื้อใบมะกรูดคับ. จังหวัดตรังคับ. 0876256073 เอ็กซ์คับ

  ตอบลบ
 37. คับรับซิ่อใบมะกรูด ผมมีส่งทั่งปี
  เบอร์0965733269

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ยุจังหวัดอะไรคะหนุตัดส่งยุคะ

   ลบ
 38. มีลูกมะกรูด และใบมะกรูดที่ส่งได้ทั้งปีค่ะ
  line: 0849353953

  ตอบลบ
 39. สนใจปลูกครับผมอยู่กาญจนบุรี อ.ทองผาภูม มีใครอยากรับเป็นลูกสวนบางครับ 0944190365เบอร์ติดต่อครับ

  ตอบลบ
 40. ตอนนี้กำลังปลูกอยู่นะคะ อยู่จังหวัดอุทัยธานีค่ะ หากใครอยากรับเป็นลูกสวน ติดต่อ ได้ที่เบอร์ 0819723527 ขอบคุณนะคะ

  ตอบลบ
 41. สนใจ อยากปลูกมะกรูด อยากได้คำแนะนำ อยู่สระบุรีครับ เฟส Pichitole

  ตอบลบ
 42. ผมอยู่ท่าปลาอุตรดิตถ์ครับอยากรู้ใครรับซื้อบ้างครับราคาเท่าไหร่ผิวมะกรูดสดและตากแห้งครับใบก็มีเยอะครับ

  ตอบลบ
 43. ผมอยู่ท่าปลาอุตรดิตถ์ครับอยากรู้ใครรับซื้อบ้างครับราคาเท่าไหร่ผิวมะกรูดสดและตากแห้งครับใบก็มีเยอะครับ

  ตอบลบ
 44. มีต้นพันธุ์มะกรูดขาย เราชำไว้เป็นปีแล้วค่ะพร้อมปลูก และตัดใบได้เลยค่ะ ต้นใหญ่ สวย มี 2300 ต้น เหมาหมดต้นละ 38 บาท เบอร์โทร 097-9655285 ชื่อ รุ่ง ค่ะ อยู่พิดโลกค่ะ

  ตอบลบ
 45. มีใบขายเยอะ 1000ต้นอยู่นครปฐม สนใจติดต่อ 0928540453

  ตอบลบ
 46. มีใบโล, ใบเด็ด, ลูกมะกรูด ปรอดสาร ติดต่อ 08-8459-9139

  ตอบลบ
 47. รับซื้อใบมะกรูดคะ

  ตอบลบ
 48. รับซื้อใบมะกรูดคะ

  ตอบลบ
 49. ไม่ระบุชื่อ18 เมษายน 2560 เวลา 18:05

  รับยังไงคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. รับใบเด็ดคะพร้อมมาส่ง ราคา70บาท ติดต่มานะคะ id.wadee889 tel.0629266366

   ลบ
  2. ส่งได้ที่ไหนคับ กี่โลขึ้นไป

   ลบ
 50. ไม่ระบุชื่อ28 เมษายน 2560 เวลา 22:51

  หนูอยากทรายรายละเอียด โรงงานที่รับซื้อใบมะกรูดในภาคอีสานมีไหมค่ะ
  พอดีสนใจอยากปลูก เพราะมีที่ดินว่างประมาน,,10 ไร่ค่ะ และเป็นพืชที่น่าจะทนร้อนทนหนาวได้ดี

  ตอบลบ
 51. ไม่ระบุชื่อ12 พฤษภาคม 2560 เวลา 06:48

  ต้องการซื้อลูกมะกรูดสด ลูกใหญ่ ครั้งละ100 กก
  มีที่ไหนบ้างค่ะ

  ตอบลบ
 52. ร้านป้าสังวาลย์ นครนายก12 พฤษภาคม 2560 เวลา 06:53

  ร้านน้ำพริกต้องการซื้อลูกมะกรูดสด(ใช้ผิว)ติดต่อ 0815919499

  ตอบลบ
 53. รับซื้อลูกมะกรูดสดโลละ 10-15 บาทค่ะ081-591-9499

  ตอบลบ
 54. มีใบมะกรูด ลูกมะกรูด ขายครับ ยุ่ราชรี 0832278249

  ตอบลบ
 55. มีใบมะกรูดพร้อมตัด 700 ต้น จากทั้งหมด 1,500ต้น สวนอยู่ที่อำเภอสีคิ้ว โคราช
  081-0518721

  ตอบลบ
 56. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 57. มีใบมะกูดลูกมะกูดขายครับปลูกไว้10ไร่ใครสนใจติดต่อได้ครับ เบอร์089-8845903แต๊กครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

   ลบ
  2. แอดไลน์เลยคะ wadee889

   ลบ
  3. รับซื้อใบมะกรูดเด็ดใบคะ
   062-9266366

   ลบ
 58. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 59. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 60. รับซื้อใบเด็ดสวยๆคะจำนวนมากติดต่อได้นะคะ
  0629266366

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ24 ธันวาคม 2560 เวลา 21:06

   อยู่ที่ไหนค่ะ มีใบมะกรูด อยู่สุพรรณ

   ลบ
 61. ไม่ระบุชื่อ24 ธันวาคม 2560 เวลา 21:08

  0622815881

  ตอบลบ
 62. สระบุรีที่ไหนรับซื้อลูกมะกรูดกับใบมั้งครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. มีเยอะไหมค่ะ รับซื้อค่ะ อยู่ลพบุรี 0958020464

   ลบ
  2. ใครมีใบมะกรูด ลูกมะกรูด อยู่ลพบุรีหรือพื้นที่ใกล้เคียง หรือสามารถมาส่งให้เราได้ ติดต่อได้นะค่ะ รับจำนวนเยอะ 100 กิโล +++

   ลบ
  3. หนุตัดส่งใบมะกรุดอยุ่คะ

   ลบ
 63. มีใบมะกรูดขายสนใจติดต่อได้ค่ะ 0971121994 มี10ไร่กว่าๆ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

   ลบ
  2. สนใจขายใบติดต่อ 🆔 wadee89

   ลบ
 64. มีสวนใบมะกรูดที่ลำปาง ตามหาคนซื้อและตัดเองที่สวนคับ 0615369553 ปิงคับ

  ตอบลบ
 65. ไร่อยู่กาญจนบุรีครับ ชื่อไร่พัดเย็นครับ มีลูก/ใบมะกูดขายครับ200-500+++ต่อวัน สนใจติดต่อ 0611590978

  ตอบลบ
 66. ผมมีลูกมะกรูด ใบมะกรูด กิ่งพันธ์มะกรูด ขายให้ทั้งปีคับ จะใช้แบบใหนติดต่อได้เลยคับ 063-6839910 ขุนช้างมะกรูดซิ่ง

  ตอบลบ
 67. หาที่ส่งขายใบมะกรูดกับลูกมะกรูดคะ ใครรับซื้อบ้างค่ะ

  ตอบลบ
 68. ต้องการขายใบมะกรูดทั้งอ่อน/แก่ระยะชิดพร้อมทีมงานมาตัดเองทุกๆ45วัน อยู่อ.ทอง.061-7317352

  ตอบลบ