วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554

วันประกาศผลการสอบไล่ มสธ. ภาคการศึกษาที่ 1/2554

วันประกาศผลการสอบภาคที่ 1/2554
1. ข้อสอบ ปรนัย วันที่ 26 ธ.ค. 2554
2. ข้อสอบ อัตนัย วันที่ 20 ม.ค. 2555
3. ชุดวิชาประสบ ฯ + ชุดฝึก วันที่ 10 ก.พ. 2555
 
ซึ่งสามารถลงทะเบียนสอบซ่อมภาค 1/2554
ได้ตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค. -20 ก.พ. 2555
ข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา มสธ.

ครั้งที่ 1
"มหาวิทยาลัยจะแจ้งผลการสอบภาคการศึกษาที่ 1/2554 ประมาณกลางเดือนมกราคม 2555 ค่ะ ซึ่งเมื่อมหาวิทยาลัยได้แจ้งผลการสอบเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถตรวจสอบได้ด้วยตัวเองพร้อมกับนักศึกษาท่านอื่นที่ web site มหาวิทยาลัย ไปที่ปริญญาตรี และ ทางโทรศัพท์อัตโนมัติ 02-5047799 (เปิดบริการ 24 ชั่วโมง) และ