วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2555

การปลูกมะพร้าวน้ำหอม

ปลูกมะพร้าวน้ำหอมอย่างไรจึงได้คุณภาพ
1) มะพร้าวน้ำหอมมีอยู่ 3 ชนิด
1.1 พันธุ์ก้นจีบลูกใหญ่ เป็นที่นิยมและต้องการในตลาดบ้านเรา และตลาดต่างประเทศ พันธุ์ก้นจีบลูกใหญ่ส่วนมากจะปลูกในเขต อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร และที่อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
1.2 พันธุ์ก้นจีบลูกเล็ก ค่อนข้างยาวจะปลูกกันมากในเขต อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ความต้องการของตลาดขายผลอ่อน น้อยมากส่วนใหญ่จะเป็นมะพร้าวเผาออกสู่ตลาดเพราะมีผลเล็ก
1.3 พันธุ์ลูกกลมน้ำหอม พันธุ์นี้ตลาดแทบไม่ต้องการเพราะเวลาปอกเปลือกขายที่ด้านก้นจะร้าวและแตกง่ายทำให้เสียหายในเวลาขนส่ง

2 ) การปลูกมะพร้าวน้ำหอม
เป็นพืชที่ปลูกง่ายเมื่อเราได้พันธุ์มาแล้วควรคัดความสูงของต้นหน่อพันธุ์ให้สม่ำเสมอ โดยความสูงของต้นพันธุ์เฉลี่ยแล้วไม่ควรต่ำกว่า 50 ซม. เมื่อเตรียมดินเสร็จเรียบร้อยแล้วขุดหลุมลึก 50 x 50 x 50 ซม. ห่างกันต้นละ 7 ม. ถ้าเป็นร่องสวนให้ปลูกสองแถวสลับฟันปลา ถ้าเป็นพื้นที่ราบให้ปลูกเรียงแถว โดยห่างแถวละ 7 ม. ทุกทิศทาง พรวน
ดินในหลุมให้ร่วน และใช้ฟูราดานโรยก้นหลุมประมาณ 2 ช้อนแกง เพื่อป้องกันแมลงจะทำลายรากอ่อนที่งอกออกมา ถ้ามีปุ๋ยคอกโรยใส่ก็ได้ ประมาณหลุมละ 2 กระป๋องนม เสร็จแล้วปลูกกดให้แน่นและกลบดินแค่ครึ่งลูกของพันธุ์ต้นมะพร้าว ควรหันต้นหน่อไปทางเดียวกันหมดทุกต้น เพราะเมื่อมะพร้าวโตขึ้นแล้วจะดูสวยงาม และควรปลูกในเดือนเมษา - กันยายน เพราะเป็นช่วงที่มีฝนตก

3 ) การดูแลรักษามะพร้าวน้ำหอมตอนปลูกใหม่ๆ ควรรดน้ำวันเว้นวัน พอผ่านไปประมาณ 3 เดือนให้รดน้ำ 2 วัน ต่อ 1 ครั้ง พอผ่านไป 6 เดือน รดน้ำ 3 วัน ต่อ 1 ครั้ง และเมื่อมะพร้าวอายุได้ 6 เดือนควรใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยเคมีก็ได้ ปุ๋ยคอกใส่ต้นละประมาณ 1 บุ้งกี๋ ปุ๋ยเคมีควรใส่สูตร 15 - 15 - 15 ต้นละ 2 กำมือ ต่อหนึ่งครั้ง ใส่ห่างโคนต้นประมาณ 1 ศอก พออายุได้ 1 ปีผ่านไป ควรเพิ่มปุ๋ยตามอัตราของพืชอายุ 1 ปี ควรใส่ปุ๋ยห่างโคนประมาณ 1 เมตร และควรใส่ปุ๋ยหลังเดือนมีนาคมและหลังเดือนสิงหาคม ก่อนใส่ปุ๋ยควรพรวนดินโคนต้นด้วย เมื่อมะพร้าวอายุได้ 2 ปีครึ่ง ก็เริ่มตกจั่นๆแรกๆอาจจะไม่ค่อยติดลูก พอออกได้ประมาณ 5 - 6 จั่น ก็เริ่มติดลูกพอสมควรและจะให้ผลเต็มที่หลังจาก 3 ปีครึ่งผ่านไป เมื่อมะพร้าวออกลูกแล้วควรใส่ปุ๋ย เคมีสูตร 13 - 13 - 21 ปีละ 2 ครั้ง ใส่ต้นละประมาณ 2 กก. ต่อครั้งเพราะจะช่วยให้ลำต้นแข็งแรง และมะพร้าวน้ำหอมหวานขึ้นและถ้าเป็นไปได้ควรใส่กระสอบปุ๋ยเคมีเป็นอย่างน้อย

4 ) ศัตรูของมะพราวน้ำหอม ด้วงเป็นแมลงที่ชอบเจาะมะพร้าวมากที่สุดโดยในช่วงหน้าฝนด้วงจะชุกชุมมาก โดยเฉพาะด้วงแรดจะทำการเจาะยอดมะพร้าวให้เป็นแผล แล้วด้วงงวงตัวเล็กๆจะเข้าไปวางไข่ ฉะนั้นในช่วงหน้าฝนต้องหมั่นดูแลตามยอดมะพร้าวให้มาก หากพบการทำลายของแมลงให้รีบกำจัด การรักษาพอเริ่มเข้าหน้าฝนควรใช้ ฟูราดาน กับ เซฟวิน 85 ผสมกันใส่ยอดมะพร้าวเพื่อป้องกันไว้ก่อน หนอนปลวกจะพบมากในช่วงหน้าฝนเช่นกัน หนอนชนิดนี้ ชอบกินใบและจั่นอ่อนเมื่อหนอนเริ่มกินใบและผลอ่อนจะทำให้ใบมีสีน้ำตาลต้นจะเฉา บางครั้งจะทำลายที่ผลอ่อนด้วยทำให้ผลมีสีน้ำตาลและร่วงในที่สุด ถ้าไม่ร่วงก็จะทำให้ผลอ่อนเป็นขี้กลากและจะทำให้เป็นมะพร้าวคัดออก การรักษาพอเริ่มมีหนอนปลอกเข้าทำลาย ให้ฉีดยาป้องกันโดยใช้ เครื่องพ่นยา ใช้ยาน้ำไดเมท โทเอท และควรใส่ฮอร์โมนใบโอติก้า หรือผสมลงไปด้วยเพื่อลูกอ่อนจะได้ติดดีขึ้น และในกรณีที่ไม่มีโรครบกวนก็ควรฉีดยาฆ่าแมลงอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
  
5 ) การเก็บเกี่ยวเมื่อมะพร้าวน้ำหอมออกจากจั่นประมาณ 2 เดือน ก็แตกดอกจั่นและอีกประมาณ 6 เดือนครึ่ง ก็จะตัดได้เนื้อประมาณ 1 ชั้นครึ่ง เป็นที่ต้องการของตลาดเมืองไทย หลังจากแตกยอดแล้วประมาณ 7 เดือน ได้เนื้อประมาณ 2 ชั้น เหมาะสำหรับนำไปเผาขายและเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ มะพร้าวอ่อนขายตลาดในเมืองไทยจะตัด 20 วัน / ครั้ง ส่วนตลาดต่างประเทศจะตัด 25 วัน / ครั้ง การตัดมะพร้าวอ่อนหรือแก่ดูที่ทะลายที่ 3 ข้างบน ถ้าทะลายที่ 3 ข้างบนสุดลูกเท่ามะนาว ทะลายที่ 2 รองลงมาลูกจะเท่ากำปั้นและทะลายล่าสุดก็จะตัดได้พอดีเนื้อ 1 ชั้นครึ่ง ส่วนการดีดผลแล้วฟังเสียงโดยใช้นิ้วดีดที่ผลก็จะรู้ว่าอ่อนหรือแก่ แต่ต้องมีความชำนาญพอสมควร

6 ) การตลาดมะพร้าวน้ำหอมยังเป็นที่ต้องการของตลาดมากโดยเฉพาะ ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดต่างประเทศ และโรงงานแปรรูปมะพร้าว ตลาดต่างประเทศที่ต้องการคือ ญี่ปุ่น , ไต้หวัน และฮ่องกง

7 ) ราคามะพร้าวน้ำหอมก่อนตัด 3 วัน ต้องตกลงราคาก่อนแล้วค่อยตัด ถ้าราคาผิดมาก เราจะไม่ตัดก็ได้เพราะมะพร้าวน้ำหอมสามารถเลยกำหนดได้ถึง 10 วัน ส่วนราคามะพร้าวนั้นขึ้นลงตามภาวะของตลาด
ราคาปานกลาง เดือน มกราคม - เมษายน ( ลูกละ 4 - 5 บาท )
ราคาสูง เดือน เมษายน - กรกฏาคม ( ลูกละ 5 - 6 บาท )
ราคาต่ำ เดือน กรกฏาคม - ธันวาคม ( ลูกละ 3.50 บาท )
8 ) ปัญหา - อุปสรรค
มะพร้าวน้ำหอมถ้าได้รับการดูแลพอสมควร ฉีดยา - ใส่ปุ๋ย ตามที่กำหนดไว้จะไม่มีปัญหาอะไรเลย ตอนปลูกใหม่ๆ ในแหล่งที่มีหนูระบาดให้ระวังหนูกินต้นกล้าอ่อน ในช่วงที่ปลูกด้วย และในช่วงที่ออกผลก็จะกัดและกินผลอ่อนด้วย การกำจัดใช้เหยื่อสำเร็จวางตามโคน หรือ ตามยอดมะพร้าวก็ได้

8 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ21 สิงหาคม 2555 10:58

  เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ดีมากครับ อยากทราบว่าต้นหนึ่งจะมีกี่จั่นครับ แล้วปลูกนานเท่าไหร่ถึงจะเริ่มออกผลให้ได้เก็บเกี่ยวครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เมื่อมะพร้าวอายุได้ 2 ปีครึ่ง ก็เริ่มตกจั่นๆแรกๆอาจจะไม่ค่อยติดลูก พอออกได้ประมาณ 5 - 6 จั่น/ต้น จะให้ผลเต็มที่หลังจาก 3 ปีครึ่งผ่านไป

   ลบ
 2. มีหนอนศัตรูมะพ้าวพันธุ์ใหม่ลักษณะลำตัวดำมีขนเวลาสัมผัสผิวหนังจะเกิดอาการคันมีวิธีกำจัดหรือปล่าวเพราะที่สวนใช้สารเคมีฉีดแล้แต่ไม่หายช่วยแนะนำด้วยครับจำชื่อสารเคมีไม่ได้

  ตอบลบ
 3. รบกวนสอบถามน่อยครับลูกมะพร้าวแตกออกจากทลายประมาณ10-20ลูกแต่ประมาณสัก2อาทิตลูกมันจะหลนเหลือไม่ถึง10ลูกเพราะสาเหตุใดครับ

  ตอบลบ
 4. ชื่อยาที่กล่าวเป็นชื่อยี่ห้อทางการค้าหรือชื่อสารเคมีครับ ขออนุญาตถามครับ
  .ควรฉีดยาดังกล่าวกรณีมะพร้าวร่วงตอนยังเป็นดอกหรือตอนใดครับ
  ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 5. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 6. ถ้าได้ผลลูกมะพร้าวน้ำหอมหที่งอกหน่อแล้ว .จะดูแลรักษายังไง .และเก็บไว้ได้นานแค่ไหน ก่อนปลูกจริง

  ตอบลบ
 7. ถ้าได้ผลลูกมะพร้าวน้ำหอมหที่งอกหน่อแล้ว .จะดูแลรักษายังไง .และเก็บไว้ได้นานแค่ไหน ก่อนปลูกจริง

  ตอบลบ