วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ข้าวโพดฝักอ่อนทำเงิน


เงินลงทุน :    ครั้งแรกประมาณ   26,000  บาท (ไม่รวมค่าที่ดิน) (เครื่องสูบน้ำราคาประมาณ  20,000  บาท มอเตอร์ราคา 3,000 บาท
สายยางเส้นละ 1,000 บาท)
รายได้ :   2,000 บาท/ 1 ไร่
วัสดุ/อุปกรณ์ :    เครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ สายยาง เครื่องหยอดเมล็ด (เกษตรกรทั่วไปนิยมเรียกว่าแจ๊คหรือแจ๊บ)  จอบ เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ปุ๋ย
แหล่งจำหน่าย :
-    ร้านค้าขายสินค้าเกษตร
-    ภาควิชาพืชสวน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิธีดำเนินการ :
1.    การเตรียมดิน โดยไถบุกเบิกเพื่อพลิกหน้าดินและทำลายหญ้าด้วยไถผาน 3 ให้ลึกประมาณ 15–20 เซนติเมตร หรือประมาณ 1 หน้าจอบ ทิ้งไว้ประมาณ 7–10 วัน เพื่อตากดินและปราบวัชพืชไปในตัว จากนั้นจึงไถพรวนด้วยไถพาน 7 เพื่อย่อยดินให้ร่วนซุยหลังจากนั้นจึงชักร่องปลูกให้มีระยะห่าง ระหว่างร่อง 50 เซนติเมตร และร่องมีความลึก 10 เซนติเมตร
2.    การเตรียมเมล็ดพันธุ์  ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดไร่ พันธุ์สุวรรณ 2 ในอัตรา 6-9 กิโลกรัมต่อไร่  แต่ถ้าใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานธรรมดาหรือหวานพิเศษ อาจใช้เมล็ดพันธุ์เพียง 4–6 กิโลกรัมต่อไร่ แต่เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานก่อนปลูกต้องนำเมล็ดพันธุ์มาคลุกกับสารเคมี โดยใช้เอพรอน 75 ในอัตรา 7 กรัม (1 ซอง) ต่อเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน 1 กิโลกรัม เพื่อ    ป้องกันโรคราน้ำค้าง

3.    การปลูก  หลังจากเตรียมดินและเมล็ดพันธุ์แล้ว  ให้นำเครื่องหยอดเมล็ดหรือที่เรียกว่าแจ๊ค มาปรับลิ้นในช่องหยอดเมล็ด  เพื่อบังคับให้เครื่องหยอดเมล็ดข้าวโพดได้ครั้งละ 2-3 เมล็ดตามต้องการ จากนั้นนำเมล็ดพันธุ์ใส่ในช่องเมล็ดพันธุ์ นำเครื่องหยอดเมล็ดกดลงในดินตามระยะที่กำหนดเมื่อปลูกเสร็จแล้วรีบให้น้ำทันที4.    การดูแลรักษา  เมื่อต้นข้าวโพดมีอายุได้ 15 วัน หรือมีความสูงประมาณ 15-20 เซนติเมตร  ให้ถอนต้นที่ไม่สมบูรณ์ออก แล้วพรวนดินเพื่อกำจัดวัชพืช จากนั้นใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 ในอัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ หรือ 1 ช้อนโต๊ะต่อต้น หากใช้สูตร    21-0-0 ให้ใช้ 2 ช้อนโต๊ะต่อต้น
5.    การให้น้ำ  ควรให้น้ำวันละ 1 ครั้ง  (ยกเว้นวันที่ฝนตก) โดยใช้วิธีให้น้ำตามร่อง ควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเวลาเก็บเกี่ยวหมดสิ้น


6.    การถอดดอกหรือถอดยอด  เมื่อต้นข้าวโพดมีอายุประมาณ 38 วัน ช่อดอกตัวผู้จะเริ่มโผล่ออกจากใบยอด  ให้ถอดช่อดอกทิ้ง  โดยใช้มือจับลำต้น ส่วนอีกมือจับใบข้าวโพดที่ม้วนอยู่ตรงกลางของยอดแล้วดึงออกมาตรง ๆ  เพื่อป้องกันข้าวโพดผสมพันธุ์
7.    การเก็บเกี่ยว  เริ่มเก็บเกี่ยวข้าวโพดฝักอ่อนได้เมื่อมีไหมโผล่พ้นฝักออกมาประมาณ 1 – 2 เซนติเมตร  หรือต้นข้าวโพดมีอายุ 45 วัน การเก็บเกี่ยวให้จับส่วนก้านฝักหักหรือบิด แล้วดึงฝักออกจากต้น โดยไล่จากฝักบนสุดลงมาฝักที่อยู่ด้านล่าง ให้เก็บทุกวัน  ระยะเวลาในการเก็บประมาณ 10 – 12 วัน จึงจะหมดรุ่น

ตลาด/แหล่งจำหน่าย :   ส่งพ่อค้าคนกลางให้พื้นที่  ส่งขายตลาดสด  ส่งร้านค้าขายอาหาร
สถานที่ให้คำปรึกษา :
1.    ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดนครปฐม โทร.0-3428-1651
2.    กองส่งเสริมพืชสวน  กรมส่งเสริมการเกษตร โทร. 0-2561-4879
3.    สำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอ
ข้อแนะนำ :
1.    การปลูกข้าวโพดฝักอ่อนไม่ค่อยมีโรคระบาด แต่ถ้าหากมีแมลงศัตรู รบกวนให้ใช้สาร  ฟอสดริน กูซาไธออน เอ็นดริน ใช้ตามอัตราที่แนะนำในฉลาก
2.    หากต้องการขายฝักข้าวโพดอ่อนที่ปอกเปลือกแล้ว ให้ใช้มีดเล็กบางปลายแหลมคมกรีดเบา ๆ ไปตามความยาวของฝัก จากนั้นใช้มีดควั่นรอบโคนฝักและแกะเปลือกออกตามรอยกรีด
3.    ต้นข้าวโพดและยอดสามารถนำไปขายเกษตรกรที่เลี้ยงโคได้เพื่อเสริมรายได้
4.    หากมีเงินทุนน้อย อาจจะซื้อเครื่องสูบน้ำมือสอง เพราะราคาถูก หรือถ้าพื้นที่เพาะปลูกอยู่ใกล้บ้านอาจจะซื้อมอเตอร์อย่างเดียวก็ได้ เพราะสามารถเสียบปลั๊กไฟฟ้าได้
ขอขอบคุณแหล่งที่มา : http://www.thaismefranchise.com

2 ความคิดเห็น:

  1. ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก

    ตอบลบ
    คำตอบ
    1. ยังคงต้องทำงานกันต่อไปจ๊ะน้อง ออกคงยังไม่ได้ รอรวยจากอิชิตันก็ยังไม่ได้ 55+

      ลบ