วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันประกาศผลสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2/2554


วันประกาศผลสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2/2554 คือ วันที่ 8 มิถุนายน 2555 (ปรนัย)
วันที่ 19 มิถุนายน 2555 ประกาศผลสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2/2554 (อัตนัย)

 แหล่งที่มา :http://www.stou.ac.th/Offices/ore/rere/goto/Pages/AcademicCalendar.aspx?view=5#cal

ตรวจสอบผลการสอบได้ที่นี่  : http://www.stou.ac.th/study/bachelor/b_test.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น